Åpenhetsloven – rapport for 2022

HK Norge følger åpenhetsloven, og rapporter derfor årlig på at alle aktiviteter som forbundet driver følger etiske standarder.

Fagbevegelsen spiller en viktig rolle for etisk handel, arbeidstakers rettigheter, klima og miljø.
Den globale varehandelen, i alt fra produksjon, transport og forbrukerledd står for enorme deler av verdens miljøutfordringer. Når 80% av verdens klimagassutslipp kommer fra en arbeidsprosess, sier det seg selv hvem som må bidra for å ta ned utslippene, partene i arbeidslivet har en helt avgjørende rolle.

HK stilte som første arbeidstakerorganisasjon grønne tariffkrav, og fikk dette avtalefesta i 2019. Bilaget i tariffavtalen forplikter i partssamarbeidet, og har vært utgangspunkt for gode og tydelige samarbeidsprosjekter mellom partene i tariffperioden, og er i stadig utvikling.

Under kan du laste ned rapporten “Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis – Redegjørelse rapporteringsåret 2022 for Handel og Kontor i Norge”.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?