Enighet mellom HK Norge og NHO i lønnsoppgjøret til funksjonærene   

 
HK Norge og NHO ble i dag enige i lønnsoppgjøret for medlemmer i foretak som følger Standardoverenskomsten mellom HK Norge og NHO. 

Partene ble enige om følgende: 
Det ble gitt et generelt tillegg på 7 kroner fra 1. april 2024. 

Alle garantilønnssatser reguleres med 4,7% fra 1. april 2024. Dette inkluderer det generelle tillegget på kr. 7,-. 

Garantiønnssatser per 1. april 2024 Prosentsats 4,70 % 
   2023 Per 1. april 2024 
   Kr per mnd Kr per time Kr per mnd Kr per time 
  Gruppe 1 <18 26391 162,41         27 631          170,04  
  Gruppe 1>18 30561 188,07         31 997          196,91  
Lønnsgruppe 2 Ans 0 år 32650 200,92         34 185          210,37  
Ans 1 år 33961 208,99         35 557          218,81  
Ans 4 år 36567 225,03         38 286          235,60  
Lønnsgruppe 2-1 Ans 0 år 34258 210,82         35 868          220,73  
Ans 1 år 35567 218,87         37 239          229,16  
Ans 4 år 38175 234,92         39 969          245,96  
Lønnsgruppe 3 Ans 0 år 34506 212,34         36 128          222,32  
Ans 1 år 35843 220,57         37 528          230,94  
Ans 4 år 38773 238,60         40 595          249,82  
Lønnsgruppe 3-1 Ans 0 år 36114 222,24         37 811          232,69  
Ans 1 år 37453 230,48         39 213          241,31  
Ans 4 år 40382 248,50         42 280          260,18  
Lønnsgruppe 4 Ans 0 år 36527 224,78         38 244          235,35  
Ans 1 år 37805 232,65         39 582          243,58  
Ans 4 år 40867 251,49         42 788          263,31 

 
 
– Vi er glade for å ha kommet til enighet i årets tariffoppgjør. Det generelle tillegget økes med syv kroner, noe som er et godt utgangspunkt før de lokale forhandlingene. sier forbundsleder Christopher Beckham. 

HK Norge kom til forhandlingene med krav om økt kjøpekraft og at HK Norge og NHO sammen skulle satse på kompetanse. Partene er enige om at det blir viktig å få fart på utvalgsarbeidet med kompetanse fremover. 

Dagens enighet representerer en seier for våre medlemmer. Det viser også at samarbeid og forståelse mellom HK Norge og NHO kan skape solide resultater som gagner alle parter, sier Beckham. 

Med denne avtalen sikrer vi ikke bare våre medlemmer økonomisk, men vi er også enige om utvalg som skal se på kompetanse. Sier Beckham og fortsetter 

Det er avgjørende med undersøkelser og ordninger slik at vi sikrer at arbeidstakerne i næringene har kompetansen de trenger for morgendagens arbeidsliv avslutter Beckham 

Uravstemning 
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmer som disse forhandlingene gjelder får tilsendt informasjon og det de trenger for å stemme, på SMS og/eller e-post. Alle med stemmerett vil få nærmere informasjon på mail så snart materiellet er klart.  

Lokale lønnsforhandlinger 

De sentrale tarifforhandlingene på Standardoverenskomsten er nå avsluttet. Det kan være mer å hente lokalt. Nå handler det om hvordan verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, skal fordeles. Derfor skal de tillitsvalgte nå gå i gang med sin del av jobben og kreve lokale forhandlinger. 

Dette er også et startskudd til våre tillitsvalgte ute i bedriftene! På standardoverenskomsten er det helt avgjørende at de tillitsvalgte har lokale forhandlinger for å fylle rammen, avslutter Beckham 

Protokoller blir publisert når de ferdigstilles i løpet av arbeidsdagen. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?