Konkurs i AOF Norge

Studieforbundet AOF Norge har begjært seg selv konkurs, og 80 ansatte står nå uten arbeid. Dette kom fram i en pressemelding fra AOF Norge torsdag 28. juni. Konkursen markerer slutten på en lang historie med utdanning og opplæring i arbeiderbevegelsen.

En tung tid for ansatte og medlemmer

HK-tillitsvalgt Geir Myklebust uttrykker dyp sorg over situasjonen.

Det er utrolig trist. Det er veldig mange som er lei seg, både de ansatte og LO-medlemmene som har brukt tilbudet vårt, sier han til HK Nytt


Myklebust er spesielt bekymret for de eldste ansatte som nå må ut på jobbmarkedet igjen, med en risiko for aldersdiskriminering.

Hva skjer med utdanningen?

Konkursen får også store konsekvenser for fagbrevutdanningen som mange HK-medlemmer har fått stipend til å gjennomføre via AOF. HK Norge presiserer at de kun har gitt stipend til medlemmer, og ikke er part i utdanningen selv. Hvordan denne utdanningen vil bli håndtert fremover er usikkert, da dette nå ligger under bobestyrerens ansvarsområde.

Tillitsvalgtopplæringen videreføres

LO-leder Peggy Hessen Følsvik forsikrer at opplæringen av tillitsvalgte skal fortsette.

Vi skal sørge for at tillitsvalgtopplæringen blir ivaretatt. Godt skolerte tillitsvalgte er en av LO-forbundenes viktigste medlemsfordeler, skriver hun i pressemeldingen.

Geir Myklebust håper på at de konkursrammede AOF-ansatte kan fortsette å bidra i denne opplæringen.

Vi har drevet skolering av tillitsvalgte i mange år, og evalueringene vi får fra deltakerne er fantastiske, sier han i et intervju med HK Nytt

Bobestyrer tar over

Advokat Egil Hatling er oppnevnt som bobestyrer. Han skal ivareta konkursboet og informere de ansatte om deres rettigheter. Første skiftesamling blir holdt 19. august 2024 i Oslo tingrett. Alle krav mot boet må meldes innen 6. august 2024.

Ansattes rettigheter

De ansatte i AOF Norge er nå underlagt konkursboet, som tar over alle eiendeler og drift. Bobestyreren skal veilede de ansatte i å fremme krav om dekning av utestående lønn og feriepenger, samt informere om lønnsgarantifondet som dekker lønn i oppsigelsestiden i én måned dersom det ikke er penger i boet.

HK Norge oppfordrer medlemmene til å oppdatere sin kontaktinformasjon på «Min Side» og følge med på informasjon om konkursen som legges ut på HKs nettsider.

Historisk tilbakeblikk

AOF (Arbeidernes Opplysningsforbund) ble grunnlagt i 1931 av Arbeiderpartiets partisekretær Haakon Lie, med mål om å øke utdanningsnivået i arbeiderklassen. Studieforbundet har vært drevet av LO og andre organisasjoner i arbeiderbevegelsen, og har hatt en betydelig rolle i tillitsvalgtopplæringen.

Konkursen markerer et dramatisk skifte for AOF, som i de siste årene har tilbudt et bredt spekter av kurs innen basiskompetanse, språk, HMS, videregående opplæring, fagskole og enkelte høyskoletilbud.

Veien videre

HK-leder Christopher Beckham uttrykker sorg over situasjonen.

Jeg synes det er veldig synd at AOF ikke har klart å overleve økonomisk. Det er en veldig lei situasjon at 80 ansatte mister jobben. Nå må vi snu hver stein som kan snus, sier han.

HK Norge følger utviklingen tett og vil holde dere oppdatert på videre skritt i konkursprosessen.

Konkurs i AOF Norge

Studieforbundet AOF Norge har begjært seg selv konkurs, og 80 ansatte står nå uten arbeid….

Read More
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?