Fagbevegelse

Dette er siden for deg som arbeider i fag- og arbeiderbevegelsen. HK Norge har avtale med AAF på dette området.

Her kan du finne relevant informasjon for deg og din bransje.

Bedrifter tilknyttet fag- og arbeiderbevegelsen i Norge er en del av denne bransjen. Vi organiserer deg som jobber i LO eller LO-forbund, politiske partier og Norsk Folkehjelp.

Vårt bransjeråd består av dyktige tillitsvalgte fra fagbevegelsen. De er aktive i forberedelser til tariffoppgjør. Bransjerådet har i de siste årene jobbet med spørsmål knyttet til hjemmekontor, grensene mellom arbeid og fritid, pensjonsordninger og ny lokal lønnspolitikk. Det er et godt samarbeid mellom tillitsvalgte ute i regionene gjennom de regionale bransjegruppene.

Leder for bransjerådet HK fagbevegelse er Raymond Alstad.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?