Handel og service

Dette er siden for deg som arbeider i detaljhandelsbedrifter, kiosker og bensinstasjoner, bingo, grossist/lagerbedrifter. HK Norge har tariffavtaler med Virke og NHO innenfor disse områdene.

Her kan du finne relevant informasjon for deg og din bransje.

Handel og service er en stor bransje i det norske arbeidsmarkedet, hvor det jobber over 370 000 mennesker. Et stort flertall av disse er lavtlønnede, og bransjen har en lav organiseringsgrad. Mange jobber også deltid i bransjen. Dette er altså en bransje som trenger fagorganisering og et bedre arbeidsliv. Idag er omlag 25 % av arbeidstakere i denne bransjen organisert.

Vi har bransjeråd bestående av våre fremste tillitsvalgte i bransjen. Leder av bransjerådet er Tormod Aarum, som også er tillitsvalgt på IKEA Norge

Varehandelen er det største området til HK Norge. Vi organiserer alle i handel og service, blant annet matbutikker, IKEA og klesbutikker.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?