Etisk handel

HK Norge jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

HK Norge samarbeider med Etisk Handel Norge for å gjøre aktsomhetsvurderinger ved alt vi gjør i forbundet. Dette er knyttet til åpenhetsloven, som sier at alle virksomheter skal utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Se her for årsrapporten for HK Norge knyttet til aktsomhet, åpenhet og etisk handel for 2022.

Nedenfor finner du to dokumenter:
Det første er retningslinjene, eller “policy” for etisk handel for HK Norge.
Dokument nummer to er retningslinjer for samarbeid med leverandører til HK Norge.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?