Gjør deg klar for fremtidens arbeidsliv

Et arbeidsliv i konstant omstilling stiller krav, men gir også nye muligheter. For deg som har vært yrkesaktiv i mange år, er det ikke så mye påfyll som skal til før du er klar for enda flere produktive år.

Sørg for at arbeidsgivere satser på deg

kurs

Samfunnet går glipp av mye produktiv og lønnsom arbeidskraft når kompetente og arbeidsomme voksne blir diskriminert på grunn av alder. Ved å øke kompetansen med etter- eller videreutdanning, vil både samfunnet og du selv ha glede av kunnskapen din enda lengre.

Øk kompetansen din og bli lenger i jobb

Arbeidsgivere som vet å verdsette kompetanse, sørger for å gi sine ansatte det ekstra påfyllet de trenger – og samtidig sørger for å gi samfunnet større ressurser. Ikke alle arbeidsgivere er like bevisste. Derfor er det viktig at du kjenner din egenverdi og sammen med arbeidsgiver tar ansvar for eget arbeidsliv. Sørg for å være oppdatert. HK Norge støtter deg!

Med en arbeidshverdag i stor endring må jeg «være mer på», og det krever mer av meg. Derfor synes jeg arbeidsgiver og staten bør være på banen for å gi oss den etterutdanningen vi trenger.

Tove
Tillitsvalgt HK Norge | Region Østlandet Sør

I dag jobber vi med teknologiske løsninger vi bare kunne drømme om for få år siden. Derfor er det utrolig viktig at det blir lagt til rette for utdanning og kompetanseheving på arbeidsplassen, for å gjøre oss klar for fremtidens arbeidsliv.

Espen
Regionleder HK Norge | Region Vest

For 20 år siden gjorde vi ikke arbeidsoppgavene slik vi gjør det i dag. Siden mye er digitalisert og robotisert trenger vi ny kunnskap. Derfor er det viktig at vi har et godt system for etter- og videreutdanning i Norge.

Jonny
Tillitsvalgt HK Norge | Region Midt-Norge

Økt kompetanse forlenger arbeidslivet

Kompetansehevende kurs og utdanning i HK Norge

Som medlem av HK Norge har du muligheten til å søke om etter- og videreutdanning eller kurs som gjør at du får den kompetansehevingen du trenger i yrket ditt. Det er også mulighet for et karriereskifte. HK har støtteordninger og utdanningsfond som kan bidra til at du tar steget videre. Dette er ett av mange fordeler du har som HK-medlem.

Etterutdanning

Vil du skifte karriere og studere noe nytt, kan du søke om støtte i utdanningsfondet vårt. Kanskje det er det som skal til for å komme videre eller inn i arbeidslivet igjen?

Videreutdanning

Ønsker du å ta utdanning i form av kurs eller utdannelser uten studiepoeng, har vi flere støtteordninger som kan være til stor hjelp.

Hvordan bli en god jobbsøker

Er det lenge siden du søkte jobb sist, eller er nyutdannet kan det være nyttig med hjelp til å skrive en god søknad med CV. Sørg for at arbeidsgiver får et godt førsteinntrykk som gir deg et intervju.

Bruk muligheten for kompetansepåfyll

Det handler ofte om å kunne se mulighetene. Hvorfor ikke benytte nedgangstider til å ta noen kurs, eller øke kompetansen til de som eventuelt er permitterte. Uten mer fagutdanning gjør vi det vanskeligere for voksne som står utenfor arbeidslivet å komme tilbake i jobb. Det ønsker vi ikke i HK Norge – dette kjemper vi imot!

rådgivning

I februar 2023 var det 54000 arbeidsledige i Norge. Dette er lave tall, og for alle de som er under 50 er det god grunn til å være optimistisk. Derimot vet vi at eldre arbeidstakere som faller ut av arbeidslivet har det vanskeligere med å komme tilbake. Her er etter og videreutdanning nøkkelen. Arbeidsgiverne har et ansvar, og arbeidstakerne har et ansvar. Med HK Norge kan du få hjelp og støtte.

*Likestilling- og diskrimineringsombudet

Si din mening!

Har du tanker og innspill til denne kampanjen eller generelt til HK Norge. Send oss en e-post.

Kontakt oss om etter- og videreutdanning

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Navn
Er du medlem?(Påkrevd)

Design: Gjerholm
Foto Espen, Tove og Jonny: Stine Østby
Resterende foto: Johnér

Pil mot høyre. Ikon.

Vil du bli medlem?

Med et medlemskap i HK Norge er du i et fellesskap hvor jobber med gode lønns- og arbeidsvilkår er en selvfølge.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?