Nå er heltid hovedregelen

Fra årsskiftet ble heltidsnormen lovfestet. Dersom du jobber deltid kan du ha rett til større stilling eller heltid. Med heltidsstilling får du forutsigbarhet, mer lønn og bedre pensjon.

%
stilling gir lønn å leve av

Heltid fremfor deltid

HK Norge har jobbet for retten til heltid i mange år, og i november 2022 vedtok Stortinget den lovendringen som gjelder fra 1. januar 2023. Nå er hovedregelen heltidsstillinger ved nyansettelser, og arbeidsgiver må begrunne hvorfor de har behov for deltidsansatte.

I varehandelen er deltid veldig utbredt, det skaper forskjeller i samfunnet – og ikke likestilling. Med heltidsstilling føler jeg meg tryggere, som igjen gjør at jeg har det bedre psykisk.

Siw
Tillitsvalgt HK Norge | Region Midt-Norge

Jeg sier nei til ufrivillig deltid! I en heltidsstilling er jeg mer ressurssterk i samfunnet og jeg har flere rettigheter, som for eksempel økt pensjon og mer feriepenger.

Kamran
Tillitsvalgt HK Norge | Region Vest

Heltid gir meg som ansatt større tilhørighet. Det skaper engasjement som arbeidsplassen får mye igjen for. Hvem vil vel ikke ha engasjerte ansatte?

Anne
Tillitsvalgt HK Norge | Region Agder Rogaland

%
stilling gir sosial trygghet

Krev din rett

Nå har det skjedd, nå kan arbeidstakerne ha krav på å jobbe heltid og nyte av de godene alle bør ha, både sosialt og økonomisk. Krev din rett – vi støtter deg!

Nå sier arbeidsmiljøloven dette

Hovedregelen er at det skal ansettes på heltid.
Arbeidsgiver må skriftlig dokumentere behov for deltidsansatte.
Arbeidsgiver skal først drøfte spørsmål om deltidsansettelse med tillitsvalgte.
Arbeidstilsynet kan sjekke at arbeidsgiverne faktisk drøfter med tillitsvalgte og at de dokumenterer behov for deltid.
Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling, før arbeidsgiveren kan leie inn eller bruke tilkallingsvikar.
Ved nyansettelser har ansatte i deltidsstillinger fortrinnsrett.
Deltidsansatte har fortrinnsrett til ledige ekstravakter som hen er kvalifisert til.

*Kilde: Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet (hentet fra HK-Nytt)

Gode grunner til å jobbe heltid

Lønn å leve av. I de yrkene hvor det er mye bruk av deltid, er det vanskeligere å kunne leve av lønnen.
Mer trygghet. Det er utrygt å ikke vite hvor mye du skal jobbe eller hva lønna blir neste måned.
Lettere å kjøpe bolig. Dagens boligmarked krever høyere inntekt for å både få lån i banken og kunne betjene et boliglån.
Enklere å gjøre karriere. Enklere med kompetanseheving. Å utvikle seg i en deltidsstilling er vanskelig. Jobber du heltid er du tett på det som skjer. Det er lettere å få med seg kurs og progresjonen skjer raskere.
Bedre pensjon. Heltidsjobb øker pensjonen og gjør at du lever bedre som pensjonist i samfunnet.

HK Norge er til for alle

Vi jobber for at medlemmene våre skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi vil at alle som ønsker skal få jobbe heltid. Vi jobber også for et rettferdig pensjonssystem, slik at medlemmene våre har en pensjon å leve av den dagen de slutter å jobbe. I tillegg til dette jobber HK Norge for at søndagen skal beholdes som en annerledes dag. Vi sier nei til søndagshandel!

%
stilling gir engasjerte medarbeidere

Jobber du deltid og arbeidsgiveren din lyser ut en ledig stilling?

Send et skriftlig krav om fortrinnsrett til hele eller en del av den utlyste stillingen. Får du avslag på kravet ditt, må du snarest ta kontakt med regionkontoret. Fristen for å bringe saken videre er 4 uker fra du har mottatt avslaget skriftlig.

tariffavtale

Ledig stilling / ledige timer uten tariffavtale

*Arbeidsmiljøloven § 14-1 Informasjon om ledige stillinger i virksomheten.
Husk at noen tariffavtaler også kan ha bedre eller lignende bestemmelser.

Jobber du deltid og ønsker en høyere stillingsprosent eller heltid?

Send en skriftlig beskjed til arbeidsgiveren din om at du ønsker å jobbe mer, og at du vil ha beskjed når hele eller deler av en stilling blir ledig. Arbeidsgiver er pliktig til å opplyse om dette.

tariffavtale

Høyere stillingsprosent uten tariffavtale

*Arbeidsmiljøloven § 14-3 Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling.
Husk at noen tariffavtaler også kan ha bedre eller lignende bestemmelser.

Har du jevnlig over de siste 12 månedene jobbet mer enn det som står i kontrakten?

Gi arbeidsgiveren din skriftlig beskjed om at du har rett til en stillingsprosent som tilsvarer det du faktisk jobber. Får du avslag på kravet ditt, må du snarest ta kontakt med regionkontoret. Fristen for å bringe saken videre er 4 uker fra du har mottatt avslaget skriftlig.

tariffavtale

Stillingsprosent tilsvarende faktisk arbeidstid med tariffavtale

*Arbeidsmiljøloven § 14-4 a. Deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Husk at noen tariffavtaler også kan ha bedre eller lignende bestemmelser.

Retten til heltid har HK Norge kjempet for i mange år. Nå skjer det!

Nils Gunnar
Tillitsvalgt HK Norge | Region Nord-Norge

Er du deltidsansatt eller midlertidig ansatt har du rett til å få ekstravakter.

Arbeidsgiver skal ikke ansette eller leie inn ekstravakter «utenfra» så lenge deltidsansatte ønsker ekstravaktene.

Har du i løpet av det siste året mistet jobben eller fått redusert stilling, har du rett til ny ansettelse eller økt stillingsprosent.

Dette gjelder hvis bedriften trenger arbeidskraft og du er kvalifisert til stillingen.

HK Norge har kjempet for retten til heltid. Blant de som jobber deltid sier 30 % at de ønsker det selv. Mens flertallet jobber mer enn avtalt og ønsker trygghet i en fast heltidsstilling.

Kontakt oss om retten til heltid

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Navn
Er du medlem?(Påkrevd)

Hvem jobber mest deltid?

Heltid menn

%

Deltid menn

%

Deltid kvinner

%

Heltid kvinner

%
Heltid
Deltid

*Kilde: HK

Si din mening!

Har du tanker og innspill til denne kampanjen eller generelt til HK Norge. Send oss en e-post.

Kontakt oss om retten til heltid

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Navn
Er du medlem?(Påkrevd)

Design: Gjerholm
Foto Siw, Anne, Kamran og Nils Gunnar: Stine Østby
Foto ung kvinne: unsplash. Senior dame i butikk: istockphoto

Pil mot høyre. Ikon.

Vil du bli medlem?

Med et medlemskap i HK Norge er du i et fellesskap hvor jobber med gode lønns- og arbeidsvilkår er en selvfølge.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?