Ord og uttrykk

I tariffdebatten brukes det ofte ord og uttrykk som kan være ukjente for mange. Hva betyr de egentlig?

Lønnsgarantiordning

En bestemmelse som sikrer at det ikke er for stort gap mellom de med lavest tarifflønn og de med gjennomsnittslønn i bransjen.

Minstelønnssatser

Nedre lønnsgrense som garanteres gjennom tariffavtalene. Ingen som omfattes av tariffavtalen skal kunne lønnes lavere enn minstelønn og det skal gis tillegg ut over minstelønnssatsene.

Generelle tillegg

Lønnstillegg ved kronetillegg eller prosentillegg, som gis alle som er omfattet av den tariffavtalen det forhandles om. Det generelle tillegget blir ofte supplert med spesielle lavlønnstillegg.

Pott

En pott er det beløpet som er til rådighet å forhandle om.

Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger er forhandlinger mellom den enkelte bedrift og HK-klubben, og kan gjelde både lønn og sosiale forbedringer.

Fagbrevtillegg

Lønnstillegg som skal gis til de som har tatt fagbrev.

Indeksregulering

Justering av lønninger eller andre beløp/satser i tariffavtalene i samsvar med prisstigningen. Prisstigningen måles ved konsumprisindeksen.

Tjenestepensjon

Pensjonsordning som arbeidsgiver betaler, og som sikrer den ansatte en tilleggspensjon til den alle får fra Folketrygden. Enten betaler arbeidsgiver fullt ut eller de ansatte betaler en del av beløpet.

Pensjonsinnskuddsnivå

Det beløpet arbeidsgiver betaler inn til de ansattes tjenestepensjon, måles i prosent av lønnen. Prosentsatsen, som skal være på minst 2 %, er pensjonsinnskuddsnivået.

Normalarbeidsdag

Arbeidstiden på dagtid – fra morgen til ettermiddag – altså ikke kveld, natt og helg. Det betyr også at arbeidstiden er ca. 7,5 timer.

Velferdspermisjon

En arbeidstakers rett til å være hjemme fra arbeidet av en velferdsårsak, som for eksempel å ta seg at et sykt familiemedlem eller å følge barn til tannlege, osv.

Verneombud

En person i bedriften eller organisasjonen som er valgt av de ansatte til å se til at virksomheten ivaretar arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd i tråd med Arbeidsmiljøloven.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?