Kontingent

Vurderer du å bli medlem og lurer på hva det vil koste deg i måneden? Her kan du regne det ut – og samtidig se hvor mye du sparer på skattefradrag og forsikringer som er noen av fordelene.

Kontingentkalkulator

HK-kontingenten er delt i to

Prosentkontingent som beregnes av brutto inntekt. Det beregnes bare prosentkontingent av inntekt opp til et visst nivå. For 2024 (fra og med 1. mars) er det bare inntekt på inntil kr 46.109,- per måned det beregnes prosentkontingent av. Det gir en maksimal prosentkontingent på kr 645,- per måned.

Forsikringskontingenten er fast og for 2024 på 191,- kroner per måned. Dette inkluderer LOfavør advokatforsikring. Du kan reservere deg mot advokatforsikringen, ved innmelding i HK Norge, og da blir forsikringen 125,- kroner per måned.

Kontingenten fordeles på følgende måte etter vedtektsbestemmelsene:

Prosentkontingent, forbundet:1,05 %
Prosentkontingent, region:0,25 %
Prosentkontingent, avdeling:0,10 %
= Samlet prosentkontingent:1,40 %
+ Forsikringskontingent:191,-
= Samlet HK-kontingent

Fritak for kontingent

Vedtektene har bestemmelser om ulike typer kontingentfritak for blant annet pensjonister og uføretrygdede.
Medlemmer som har ulønnet permisjon grunnet fødsel eller militærtjeneste, og medlemmer som har blitt arbeidsledige eller går på arbeidsavklaringspenger, kan søke om fritak for prosentdelen av kontingenten, slik at de kun betaler forsikringsandelen.
Fyll ut skjema for å søke om kontingentfritak. Skjema finner du her.
Du kan også fylle ut manuelt skjema (tar lengre tid) nedenfor.

Støtte til karensdager

Hvis du har blitt arbeidsledig eller permittert, kan du få støtte til karensdagene fra HK. Det forutsetter at du har vært medlem i HK Norge sammenhengende de siste 12 måneder.
Du kan få støtte til karensdagene ved å fylle ut og sende inn skjema nedenfor.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?