Rådgivning og juridisk hjelp

Dersom du havner i en konflikt med din arbeidsgiver, kan HK Norge foreta en nærmere vurdering om å bringe saken inn for domstolene. HK dekker i slike tilfeller saksomkostninger. Du har da landets mest erfarne arbeidsrettsadvokater i LO på din side.

For å få hjelp eller vurdering av din sak kan du ta kontakt med din tillitsvalgt eller ditt regionskontor.

Som for alle andre områder i samfunnet, ønsker ikke HK Norge at det er størrelsen på lommeboka som skal bestemme om private tvistesaker kan løses ved hjelp av advokat eller ikke. Derfor har vi inngått en avtale med HELP Forsikring.

HELP Advokatforsikring

Advokatforsikringen fra HELP bidrar til at du kan unngå uoverkommelige advokathonorarer når du trenger profesjonell hjelp. Hjelp enten det er for å forebygge – eller løse konflikter. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien. Forsikringen koster kr 66,- per måned.

Dette får du:

Juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettsaker innen våre rettsområder.

Ubegrenset rådgivning fra advokat.

Dekning av juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner i en tvist når saken må løses ved klagebehandling eller i retten.

Full dekning av egne og eventuelt idømte sakskostnader, om saken må avgjøres i domstolene.

Tilgang til viktige, digitale juridiske avtaler utarbeidet av advokatene i HELP. Du kan også få opprettet juridiske dokumenter gjennom dialog med en av våre advokater.

Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i HK.

Egenandel på kr 3 000 påløper ved tvist. Denne dekkes av HK Norge, så fremt du ikke velger å bruke ekstern advokat.

Dette kan vi hjelpe med:

Arv

Arv og arveoppgjør kan være årsak til dype konflikter i en familie. Sikre at dine rettigheter blir ivaretatt, og ta de riktige grepene for å unngå at konflikter oppstår.

Samboer/Ekteskap

Tryggere samliv med samboerkontrakt eller ektepakt. Rådgivning fra våre erfarne advokater, eller bistand ved konflikter og skilsmisseoppgjør.

Barn

Samvær, fast bosted og foreldreansvar. HELPs advokater har lang erfaring med denne type saker, og kan bistå med rådgivning, mekling og rettsprosess.

Kjøp/Forbrukerkjøp

Advokathjelp ved kjøp av alle typer kjøp av varer, tjenester og reiser, samt privat kjøp og salg av ting.

Naborett og eiendom

Plan- og bygningsloven, husleieloven og naboloven er eksempler på lover som sikrer dine rettigheter, men stiller også en rekke krav til deg. Våre advokater gir deg gode råd.

Andre rettsområder

ID-tyveri, netthets og førerkortbeslag. Du får også hjelp i forsikringssaker knyttet til hus, kjøretøy og reise. Hvis du for eksempel er uenig i forsikringsoppgjøret ditt.

Er du ikke medlem i HK? Det lønner seg å være organisert.

Her kan du lese om fordelene ved å være medlem og melde deg inn.

Snarveier

Kontigent

Hvem kan bli medlem i HK?

Rådgivning og juridisk hjelp

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?