Reiseforsikring

Alle som skal ut å reise trenger en god reiseforsikring. Med LOfavør Reiseforsikring er du dekket fra du går ut av døra i hjemmet ditt. Forsikringen dekker alle typer reiser, hele året. Du kan velge mellom dekning for enslig eller for familie.

Fordeler

En reiseforsikring vi går god for

Gunstig pris

Reiseforsikringsbevis i LOfavør-appen

Hva dekker forsikringen?

Reiseforsikringen dekker blant annet:

  • Utgifter ved uventet sykdom, ulykker, forsinkelser, avbrutt reise og tapt bagasje
  • Avbestilling ved ulykke eller uventet sykdom.
  • Billetter, penger og pass ved tyveri eller ran.
  • Hjemreise hvis du blir syk eller skadet, eller ved alvorlig sykdom eller dødsfall i familien.
  • Egenandel ved skade på leiebil
  • Full dekningsoversikt nederst på siden

Ofte stilte spørsmål:

Hvem kan kjøpe forsikringen?
Alle som er medlem i Handel og Kontor kan kjøpe reiseforsikringen, med noen unntak: Du må være medlem av folketrygden eller ha de syketrygderettigheter som EØS-avtalen gir. I tillegg må du ha fast bostedsadresse i Norden, og være registrert i et av de nordiske folkeregistrene.
Er du under 21 år, bør du sjekke om foreldrene dine har en forsikring som dekker deg.


Hvor kan du kjøpe forsikringen?
Følg DENNE lenken
Her finner du informasjon om forsikringen, gjeldende vilkår og priser, samt lenke til kjøpsløsning (krever bank id innlogging). Eller så kan du kontakte nærmeste SpareBank 1 bank.
Du finner også informasjon om LOfavør Reiseforsikring på lofavor.no


Hvordan betales forsikringen?
Du få faktura fra Fremtind forsikring (SpareBank 1 sitt forsikringsselskap). Denne må betales til forfall for at forsikringen skal være gyldig. Har du en betalingsavtale med Fremtind fra tidligere (kjøpt via SpareBank1), betales reiseforsikringen sammen med de øvrige forsikringene du betaler for. Har du sagt «ja takk til alle» som en generell aksept for eFaktura, får du fakturaen direkte inn i nettbanken. Ellers får du papirfaktura.


Hvis du allerede har LOfavør Reiseforsikring?
Hvis du allerede har LOfavør Reiseforsikring eller annen reiseforsikring i Fremtind (kjøpt via SpareBank1), kan du spare på å bytte til denne. Det må du selv gjøre. Det skjer ingen automatisk overføring til den nye avtalen. Det tillater ikke lovgivningen rundt kjøp og bytte av forsikringer. På Følg lenken for mer informasjon om hvordan du kan bytte forsikring HER

Har du allerede en LOfavør Reiseforsikring, er det den samme dekningen du får etter byttet, men for de aller fleste blir prisen lavere.


Hvordan si opp reiseforsikringen du har i dag?
Er forsikringen du har i dag i Fremtind (kjøpt via SpareBank1) bytter du bare fra dagens forsikring til den nye. Da blir din gamle forsikring automatisk sagt opp. Er forsikringen i et annet selskap hjelper Fremtind til med å si opp denne. Forsikringen har 30 dagers oppsigelsesfrist i ditt gamle selskap, slik at den nye forsikringen du kjøper er 30 dager frem i tid. Da slipper du å være dobbeltforsikret.


Hva koster forsikringen i 2024?

Prisen oppgitt under er per år:
Dekning | Opp til 67 år | Over 67 år

Familie | 1 380 kr | 2 760 kr
Enslig | 912 kr | 1 824 kr


Dette er en helårs reiseforsikring som gjelder for ett år om gangen. Den kan kun sies opp ved hovedforfall. Prisene over gjelder for ett år hvis forsikringen kjøpes i 2023.


Når gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder på ferie-, fritids- og yrkesreiser hele døgnet fra man forlater hjemmet
Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet, også når man ikke er på reise. Ulykkesforsikringen opphører ved fylte 75 år. Vi gjør oppmerksom på at det kun er ulykkesforsikringen som opphører, de øvrige dekningene gjelder som tidligere.


Hvem gjelder forsikringen for?
Forsikringen gjelder for deg som forsikringstaker (medlem).
Hvis du kjøper familiedekning, dekker forsikringen også:
Ektefelle/samboer, samt;
Barn som tilhører forsikringstakers/sikredes (den som har rett på erstatningen) husstand og som har folkeregistrert adresse hos en av foreldrene, egne barn som ikke bor hos sikrede, barnebarn og oldebarn som reiser med sikrede, fosterbarn med samme bostedsadresse som sikrede, barn du har vergeansvar for, adoptivbarn er medforsikret fra og med det tidspunkt den faktiske omsorgen for barnet overtas, barn født av surrogatmor. Barnet er medforsikret fra det tidspunkt barnet har ankommet bopel i Norge
Viktig: For barn opphører forsikringen ved fylte 21 år


Hvor lenge varer forsikringen?
Forsikringen dekker reiser på inntil 70 dagers varighet. Den kan utvides til å dekke reiser som varer i 90, 120 eller 180 dager. Dette må gjøres før reisen påbegynnes. For å kjøpe slik utvidelse, må du kontakte nærmeste SpareBank1 bank.


Hva dekker forsikringen?
LO favør Reiseforsikring dekker blant annet:
– Sykdom på reisen
– Avbestilling
– Hjemtransport
– Evakuering (krig, uro og naturkatastrofer)
– Forsinket fremmøte/innhenting
– Forsinket avgang, innhenting og merutgifter til overnatting
– Forsinket bagasje ved utreise
– Innhenting fastlagt reiserute som følge av sykdom
– Avbrutt reise
– Ulykkesforsikring. Opphører ved fylte 75 år
– Reisegods
– Egenandel leiebil

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?