Sett strek

Sammen står vi sterke mot trakassering og diskriminering. På lag med godt arbeidsmiljø .

Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø. Det er på tide å sette strek.

Hva er Sett Strek ?

Sett Strek er vår kampanje for å markere nulltoleranse for trakassering, mobbing, seksuell trakassering og rasisme på arbeidsplassen.

Vi vil sette en strek for uakseptabel oppførsel og belastende arbeidsmiljø. Sammen kan vi jobbe for et arbeidsmiljø preget av respekt, likestilling og samarbeid.

Hva er godt arbeidsmiljø?

Godt arbeidsmiljø handler om trygghet, respekt og inkludering på arbeidsplassen. Det er fundamentalt for din trivsel og produktivitet. Vil du være med på å forme fremtidens arbeidsmiljø?

Som medlem av HK Norge kan du bidra til en tryggere og mer inkluderende arbeidsplass. Bli med nå!

Kjennetegn på godt arbeidsmiljø

Respekt og inkludering for alle uavhengig av bakgrunn

Åpen og ærlig kommunikasjon mellom ansatte og ledelse

Ingen aksept for trakassering, mobbing, seksuell trakassering eller rasisme

Muligheter for opplæring og karriereutvikling

Balansert arbeidsliv som prioriterer ansattes helse og velvære

Hva er trakassering?
Trakassering er uønsket atferd som krenker en persons verdighet og skaper en fiendtlig arbeidsatmosfære. Eksempler inkluderer nedsettende kommentarer og latterliggjøring.

Hva er seksuell trakassering?
Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som skaper en fiendtlig arbeidsmiljø. Dette kan omfatte uønskede seksuelle kommentarer og berøringer.

Hva er mobbing?
Mobbing er repeterende negativ atferd som sår tvil om en persons verdighet. Dette kan inkludere ryktespredning og verbale angrep.

Hva er rasisme?
Rasisme er diskriminering basert på rase, etnisitet eller nasjonal opprinnelse. Dette kan inkludere negative stereotyper og fordommer.

Les mer:

Pål Gisle
Tillitsvalgt HK Norge | SGH

Joanna
Tillitsvalgt HK Norge | Menzies

Nina Veiåker Johansen
Tillitsvalgt HK Norge | Nestleder FLR

Amir Mayani
Tillitsvalgt HK Norge | Leder FLR

Godt arbeidsmiljø handler om trygghet, respekt og inkludering på arbeidsplassen. Det er fundamentalt for din trivsel og produktivitet.

Bestemmelser som gir vern mot trakassering

PilArbeidsmiljøloven
§ 4-1 Krav til et full forsvarlig arbeidsmiljø
§ 4-3 (3): “Trakassering og annen utilbørlig opptreden”
PilSærskilt beskyttelse i likestillings- og diskrimineringslloven
Likestillings- og diskrimineringssloven §13 jf. §16
PilStraffeloven
De mest alvorlige tilfellene av straffbare handlinger
PilForbud mot trakassering, likestillings- og diskrimineringsloven §13, andre ledd
“[..] handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, eller ydmykende.”

Gi klar beskjed til arbeidsgiveren!

Del denne kampanjen, snakk med venner og kollegaer – og still arbeidsgiveren spørsmål om hva slags tiltak som iverksettes på din arbeidsplass for å bedre arbeidsmiljøet.

Si din mening!

Har du tanker og innspill til denne kampanjen eller generelt til HK Norge. Send oss en e-post.

Kontaktinfo

HK Norge
Torggata 12, 6. etasje
0181 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: +47 23 06 11 80

Pil mot høyre. Ikon.

Vil du bli medlem?

Med et medlemskap i HK Norge er du i et fellesskap hvor jobber med gode lønns- og arbeidsvilkår er en selvfølge.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?