God søndag

HK Norge jobber for å bevare søndagen som en annerledesdag

Søndag skal være den dagen du selv bestemmer hva du skal gjøre

Kampen for søndagsfri

Høyresiden ønsker å liberalisere søndagshandelen. HK Norge tar opp kampen mot et 24/7-samfunn. Blir søndagen også en vanlig arbeidsdag med åpne butikker, vil det også være behov for åpne barnehager, produksjonsvirksomhet, transport og vakthold. Er det en god søndag?

Gi klar beskjed til høyresiden!

Del denne kampanjen, snakk med venner og kollegaer – og still høyrepartienes valgboder vennlig til veggs med spørsmål til søndagsåpne butikker.

Vi vil ikke ha en kalender med bare hverdager

Hva skjer når kjøpesenteret er åpent på søndag?

Du tror kanskje det bare er de ansatte du møter i butikkene på storsentrene i dag som kommer til å måtte jobbe hvis butikkene skal være åpne på søndag. Det er mange andre arbeidsgrupper som også må jobbe. Dette åpner opp for 7-dagerssamfunnet. Her er noen eksempler på yrkesgrupper hvor mange flere må jobbe på søndagen. Kundesenteransatte, bankansatte, frisører, renholdere, ansatte i barnehage og SFO, rørleggere og elektrikere.

HK Norge spurte kandidater i de største kommunene i landet hvordan de forholder seg til at søndag skal være en hviledag for flest mulig*

I undersøkelsen svarer 9 av 10 Frps og 6 av 9 Høyres respondenter nei på dette spørsmålet.

Venstre er igjen delt; 5 av deres kandidater ønsker at flest mulig har fri på søndager, men de resterende respondentene ikke fremholder dette som ideal.

Alle kandidatene fra Rødt, SV, AP, KrF, MDG og SP støtter utsagnet om at søndag skal være hviledag for flest mulig.

I undersøkelsen ble kandidatene også bedt om å fylle inn med egne ord hva eget lokallag mener om åpningstider i butikkene.

quote

Det er ikke noen grunn til at kun små matbutikker skal kunne holde åpent på søndager, men alle vanlige matbutikker ikke kan det. Dette går utover tilbudet vi får som kunder, samtidig som at det står i veien for de som ønsker å jobbe på søndager. Det er ikke noe galt med å bruke søndag som hviledag, men det er heller ikke opplagt at alle skal ha hviledag på samme dag heller. Det er naturlig at Oslo defineres som en turistkommune, ettersom det er landets største turistdestinasjon. Turistene har andre behov enn det fastboende har og at det må tilrettelegges for.

Eirik Lae Solberg | Førstekandidat Oslo, Høyre

quote

Partiet mener butikker selv bør bestemme om de skal ha søndagsåpent eller ikke, fordi dette gir mer fleksibilitet i hverdagen til folk i Trondheim.

Kent Randum | Toppkandidat Trondheim, Høyre

quote

Vi ønsker mer liberale regler knyttet til butikkens åpningstid utfra en bekymring for byutviklingen. Byen i dag er mørklagt etter klokken 17.00, og fullstendig øde om søndagene og at et levende sentrum trenger flere folk som bor der, og da må det tilrettelegges for innbyggerne.

Rolf Gunnar Stanley Jacobsen | Ordførerkandidat Fremskrittspartiet, Arendal

quote

Oslo bør få bestemme at man ønsker å tillate søndagsåpne butikker.

Kristin Dubland Marken | Gruppesekretær Oslo, Venstre (Svarer på vegne av førstekandidat Hallstein Bjerke)

quote

Jeg understreker at det prinsipielt ikke bør ilegges for sterke statlige begrensninger på når butikker bør kunne holde åpent. I noen kommuner, som Kristiansand og Arendal, ønsker ikke førstekandidatene for Venstre en generell liberalisering, men vil gjerne åpne for romsligere åpningstider i turistsesongen. I Kristiansand har for eksempel Venstre programfestet at vi ønsker at butikkene i sentrum skal få anledning til å holde åpent i sommersesongen.

Trond Egil Svandal | Toppkandidat Fredrikstad, Venstre

quote

Søndag skal fremdeles være en fridag for så mange som mulig, en dag som gir rom for familieliv og fellesskap, frivillig engasjement, idrett og kulturliv.

Rune Bakervik | Førstekandidat Arbeiderpartiet, Bergen

quote

Felles rytme er godt for samfunnet og enkeltmennesker, mens ubegrensete åpningstider øker forbruk og stress. I noen yrker og sektorer er turnusarbeid en nødvendig del av beredskapen, men for alle andre arbeidstakere vil en generell åpning for lengre åpningstider gå utover deres mulighet til å ta fri og livskvalitet.

Joel Ystebø | Førstekandidat Kristelig Folkeparti, Bergen

quote

Søndagsåpne butikker kan i tillegg gi økte miljøutslipp på grunn av økt handel ved bilbaserte kjøpesentre.

Charlotte Beckmann Finnestad | Førstekandidat Kristelig Folkeparti, Kristiansand

quote

Vi ønsker å skjerme søndagen til å være vår felles annerledesdag. Hun sier videre at de ikke ønsker at de store dagligvarebutikkene og kjedene skal ta enda mer plass og tid i våre lokalsamfunn.

Hannah Lise Matt | Listetopp Miljøpartiet De Grønne, Asker

quote

Søndagsåpne butikker vil bety at flere må jobbe når andre har helg. Vi ønsker å ta vare på fridagen. Med flere søndagsåpne butikker får butikksansatte mindre felles fritid med venner og familie. Søndagen blir enda en dag å stresse rundt i butikker på. Rødt er i mot åpningstider skal reguleres lokalt og ønsker et nasjonalt vern med søndagsarbeid.

Sivash Mobasheri | Toppkandidat Rødt, Oslo

* Sitatene er hentet fra en undersøkelse gjennomført av Tankesmien Agenda som ligger til grunn for HK-rapporten Søndagsåpne butikker; Hva mener partiene lokalt?

Jeg vil bevare søndagen som en fridag, der jeg kan være sammen med familie og venner. Varehandelen har åpent fra mandag til lørdag fra 07.00-23.00, 6 dager i uken, trenger vi virkelig å handle på en søndag?

Anette
Tillitsvalgt HK Norge | Region Nord-Norge

Søndagen skal være den dagen der jeg har frihet til å bestemme hva jeg skal gjøre. Det må ikke være sånn at ungene våre bare ser en pappa som «må» på jobb.

Åge
Tillitsvalgt HK Norge | Region Midt-Norge

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker, for da er jeg redd samfunnet vil følge etter. Da vil søndagen som en annerledesdag gå tapt.

Mette
Tillitsvalgt HK Norge | Region Agder og Rogaland

HK jobber for at søndagen forblir en fridag for de aller fleste i varehandelen. De ansattes rett til arbeidstid, hviletid og lønn på søndager og helligdager må styrkes. Dette er HK Norges prinsipp og arbeidsprogram.

Gi klar beskjed til høyresiden!

Del denne kampanjen, snakk med venner og kollegaer – og still høyrepartienes valgboder vennlig til veggs med spørsmål til søndagsåpne butikker.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser

PilLov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) er en av de viktigste lovene som regulerer forholdene i arbeidslivet.
PilI paragrafene 10-10. (2) og 10-11. (2) står det at arbeid på søn- og helgedager, samt nattarbeid ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. De ansatte i varehandelen er i dag unntatt denne bestemmelsen.
PilTidligere fantes en egen åpningstidslovgivning som regulerte dette området, men loven ble opphevet av Bondevikregjeringen i 2003. Ingen lov har erstattet åpningstidslovgivningen, og det er kun loven om helligdagsfred som avgjør når utsalgssteder må holde stengt.
PilDet finnes likevel en rekke unntak som gir butikkeierne mulighet til å holde åpent nærmest 365 dager i året, blant annet kvadratmetergrense, blomsterutsalg og hensyn til turisme.

Si din mening!

Har du tanker og innspill til denne kampanjen eller generelt til HK Norge. Send oss en e-post.

Engage Your Visitors!

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis pulvinar dapibus.

Design: Gjerholm
Foto: Stine Østby

Pil mot høyre. Ikon.

Vil du bli medlem?

Med et medlemskap i HK Norge er du i et fellesskap hvor jobber med gode lønns- og arbeidsvilkår er en selvfølge.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?