Fortsatt medlemsframgang i oktober

Økningen i Handel og Kontor fortsetter å stige jevnt og trutt. Også oktober i år viser en stabil framgang i medlemsmassen. Veksten i oktober er på hele 357 nye medlemmer. Forbundet er dermed oppi 60 470 medlemmer.

Størst framgang i oktober har Region Vest med et plusstall på 64. Regionen har, for første gang, arrangert aksjonsuker og framgangen i oktober er et resultat av det. De sender en hilsen til Agder og Rogaland og spør: "Kæm e bæst ?".

Agder og Rogaland kan på sin side skilte med den største framgang hittil i år, med et plusstall på 385. I oktober økte medlemsmassen med 60. De mener årsaken til framgangen er at de rett og slett er populære for tiden.

Indre Østland har en framgang hittil i år på 246, for oktober har de en framgang på 18. De hadde veldig mange utmeldinger forrige måned, men har for 5 år på rad arrangert en aksjonsuke, plusstallet på 18 i oktober er et resultat av det.

Landsomfattende avdelinger har et plusstall for oktober på 35, de avdelingene som har framgang i oktober er Idrettens Funksjonærforening med pluss 19, Fagforening for Luftfart og Reiseliv med pluss 14 og Fiskarorganisasjonenes Funk. Forening med pluss 7.

Region Østlandet Sør har en framgang i oktober på 44, mens de hittil i år har et plusstall på 210. Regionen sier at innmeldinger bare "detter inn".

Region Midt-Norge har en framgang på 25 i oktober. Hittil i år har de en framgang på 226 og har nådd årsmålet. Det blir muligens derfor anledning til en liten fest selv om cupfinalen gikk ikke ga den forventede seier til Rosenborg.

Nord-Norge har en framgang i oktober på 51, årsaken til det, ifølge dem selv, er hardt arbeid. De har enda ikke nådd årsmålet, men skal jobbe enda hardere de neste månedene, lover dem.

Region Øst har et plusstall for oktober på 26. Hittil i år har de en framgang på 208, hvilket betyr at det gjenstår en del før årsmålet er nådd. Men de gleder seg til vinteren, Per Klausen er allerede begynt å synge julesanger som: "engler daler ned i skjul og HK-medlemmer inn til jul".

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?