Historie

Ingress

2015

Full seier om annerledesdagen

Solberg-regjeringens forsøk på å åpne for full søndagshandel blir slått tilbake. Like før jul 2015 blir forslaget skrinlagt.

2015
2014

Tariffrevisjonen for Butikkoverenskomsten med NHO ender i streik

Stadig større lønnsforskjeller i varehandelen som må jevnes er årsaken til streiken innen NHO-området.

2014
2008

HK feirer 100 år

2008
1984

Sidsel Bauck velges som forbundets første kvinnelige leder

1984
1975-1978

Krysset-konflikten

Usedvanlig langvarig og bitter strid med kjøpmann Arild Gillesen i Bodø om å få opprettet tariffavtale. Etter trussel sympatistreik som ville lammet flytrafikken til Nord-Norge vedtar regjeringen tvungen lønnsnemnd.

1975-1978
1973-1976

HK krever 5-dagersuke med lørdagsfri i handelen

Resultat: Rett til 20 hele fridager, hvorav minst 12 på lørdag/dag før helligdag. Ved tariffoppgjøret i 1976 ble det vedtatt fri annenhver lørdag.

1973-1976
1961

Tariffrevisjonen for privat varehandel ender i streik etter at over 80% av medlemmene stemmer nei til meklingsforslaget

Årsaken er for lavt lønnstilbud fra arbeidsgiverne. Etter litt over en ukes streik går et nytt tilbud ut til avstemning. Nå med økt tilbud på minstelønnssatsen. Streiken avblåses med nesten 80% ja i uravstemning.

1961
1952

Tariffrevisjonen for industrifunksjonærene ender i streik

Først stemmes forhandlingsforslaget ned i uravstemningen med 90% nei, så bryter meklingen sammen. For kvinnerike medlemsgrupper står streiken om en lønnsutvikling på linje med hva fagarbeiderne har fått.

1952
1949

Norsk Arbeidsgiverforening (NHO) motsetter seg lenge landsdekkende tariffavtaler

I 1949 inngås Standardoverenskomsten med N.A.F. Dette er et gjennomslag for det systematiske arbeidet med å innføre landsdekkende tariffavtaler.

1949
1946

Hovedavtale med Den Kooperative Tarifforening (senere SAMFO) inngås. Landsoverenskomsten med Handelens Arbeidsgiverforening (nå Virke) inngås.

1946
1941

Under unntakstilstanden 10. september blir forbundsleder Albert Raaen arrestert og internert på Grini

Forbundet blir satt under kommissarisk ledelse. HK-medlem og LO-advokat Wiggo Hansteen blir sammen med klubbleder ved Skabo jernbanevognfabrik, Rolf Wickstrøm, stilt for standrett (militær hurtigdomstol), dødsdømt og skutt.

1941
1935

Hovedavtalen med Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F., nå NHO) inngås

1935
1935

Den første landsomfattende overenskomsten inngås med Vinmonopolet

Etter hvert jobber forbundet systematisk med å inngå landsdekkende standardavtaler framfor bedriftsvise tariffavtaler med enkeltbedrifter.

1935
1931

Etter flere nedstemte forslag på de fleste landsmøtene fra 1912 til 1927 blir forbundet innmeldt i LO fra 1. januar 1931 etter en uravstemning blant medlemmene i 1929

1931
1917

I april 1917 undertegner forbundet sin første tariffavtale med Lofotens Handelsstands Forening og Indre Vesteraalens Handelsstands Forening

1917
1908

9. august 1908 stiftes Den Underordnede Handelsstands Landsforbund i Kristiania. 2.175 medlemmer og en årskontingent på kr 1,- fra starten

1908
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?