Tariffavtaler og rettigheter

HK Norges viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Disse blir regulert gjennom arbeidsmiljøloven og tariffavtaler.
En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening.

Tariffavtaler deles normalt inn i hovedavtaler og overenskomster. Hovedavtalene er avtaler mellom hovedorganisasjonene (f.eks. LO og NHO) og regulerer de overordnede rammene mellom hovedorganisasjoner. Overenskomster inngås normalt mellom et fagforbund på den ene siden og en arbeidsgiverforening på den andre siden, og er mer detaljerte enn hovedavtalene. Hver overenskomst er tilknyttet en hovedavtale.

Hovedavtalene

Hovedavtalene inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar Hovedavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett.

Overenskomstene

Overenskomsten er i arbeidslivet den delen av tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsforhold. Mens hovedavtalen tar for seg hvilke spilleregler som gjelder mellom partene, vil overenskomsten ta for seg de materielle sidene av avtalen.

HK Norge har mange overenskomster med arbeidsgiverne. Du finner alle avtalene her.

Omstilling

Omstillinger og omorganiseringer skjer hele tiden og kan ramme hvem som helst. Du kan selvsagt påvirke bedriftens beslutninger, men da kreves det kunnskap om spillereglene.
Les mer her

Oppsigelse

En oppsigelse vil bety avslutning av arbeidsforholdet. Det finnes en del vilkår og formkrav til hvordan en rettmessig oppsigelse kan skje.
Les mer her

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?