Lønnsstatistikk

De fleste av HKs tariffavtaler har minstelønnssatser/garantilønnssatser. Det forutsettes at de ansatte skal lønnes høyere enn de satsene som er avtalt sentralt. Det skal årlig gjennomføres lokale lønnsvurderinger og forhandlinger i den enkelte bedrift. Uavhengig av resultatet i tariffoppgjøret skal det føres lokale forhandlinger om lønnstillegg.

For å hjelpe til med dette arbeidet, utarbeider HK etter hvert sentrale lønnsoppgjør lønnsstatistikker som kan benyttes.

Lønnsstatistikk for NHO-området

HK har nå gjennomført tariffoppgjør på våre overenskomster med NHO. De lokale forhandlingene gjenstår.
Disse forhandlingene skal bygge på bedriftens egen økonomi.
De fire kriteriene skal ligge til grunn for forhandlinger: Bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikt og konkurranseevne.

Lønnsstatistikk for Virke-området

HK og Virke ble etter mekling enige om et forhandlingsresultat. Nå er det tid for lokale lønnsforhandlinger.
Det er satt av 1,6 prosent lønnsvekst til lokale forhandlinger i det sentrale oppgjøret. Til sammenlikning bidrar sentrale tillegg med om lag 1,1 prosent.
Det betyr at det er et betydelig rom for lokale tillegg i varehandelen.
I lokale forhandlinger skal de fire kriteriene ligge til grunn: Bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikt, og konkurranseevne.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?