HKs organisasjon

Forbundet består av flere ledd, som har forskjellige oppgaver. Det å lære organisasjonen å kjenne og hvordan systemene fungerer i HK kan være krevende, men her gir vi deg en kort oversikt.

Avdeling

HK består av 22 avdelinger, som er selvstendige enheter. Fire av disse avdelingene er ikke geografiske, men er yrkesspesifikke. Avdelingens oppgaver innebærer blant annet å fremme og samordne medlemmenes interesser. I avdelingen finnes et avdelingsstyre. Avdelingene varierer i størrelse og aktivitet, alt ettersom hva de tillitsvalgte ønsker og gjør. Avdelingene samarbeider gjerne med andre avdelinger.

Region og SLA

Forbundet er delt i syv regioner som er forbundets utstrakte arm. Regionene har ansvar for å gjennomføre tillitsvalgtskolering, rekruttering, ungdomsvirksomhet og å yte service overfor medlemmer, klubber og avdelinger.

I tillegg til regioner har vi  fire avdelinger, som er yrkesspesifikke, som utgjør sammenslutning av landsomfattende avdelinger (SLA). De fire avdelingene er Vin og brennevinfunksjonærenes forening, Fagforeningen for luftfart og reiseliv, LO Finans HK og Fiskeriorganisasjonenes funksjonærforening

Forbundsstyret

Forbundsstyret velges på landsmøtet og sitter i fire år. Forbundets leder og to nestledere finner du til daglig på HK Norges hovedkontor i Folkets Hus på Youngstorget. Forbundsstyret skal blant annet lede forbundets virksomhet og forvalte forbundets midler, samt lede det tariff- og faglig-politiske arbeidet.

Bransjeråd

HK Norge består av åtte bransjeråd spiller en aktiv rolle i utformingen av tariff- og næringspolitikken. Bransjerådene følger også med på og inspirerer til kompetanseutvikling innen de ulike bransjene.

Her kan du lese mer om våre bransjer

HK Ung

Enten du er i din første jobb eller i starten av karrieren, kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter du har, og stå opp for deg selv. Er du under 35 år, kan du bli med i HK Ung og få hjelp med alt det du syns er vanskelig å hanskes med alene. Vi arrangerer jevnlig egne kurs og konferanser for unge medlemmer i HK.


HK Leder

Du er sjef. Du er mellomleder. Du sjonglerer arbeidsdagen. Av og til sterk. Av og til usikker. Av og til i skvis mellom ledelse og ansatte. I HK Ledere kan du utveksle tanker og idéer med andre ledere og få hjelp til å utvikle deg videre. Vi vil sende deg nyhetsbrev med nyttig informasjon, arrangere lærerike konferanser og du kan bli med i egen Facebook-gruppe for ledere som deg.

HK Leder bidrar til:

  • råd og tips om ledelse, ansatte og arbeidslivets spilleregler
  • innsikt i hvordan andre ledere tenker og jobber
  • påfyll av kunnskap du som leder trenger
  • et nettverk
  • å gjøre deg til en tryggere leder
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?