Lokale forhandlinger

Resultatet av et tariffoppgjør forteller oss hva som er utgangspunktet – eller normgivende – for fastsetting av lønn for den bransjen det gjelder. Videre lønnsforhandlinger føres mellom den enkelte bedriften og HK-klubben, som for eksempel lønnstillegg og økt pensjon.  

Partene på arbeidsplassen har plikt til å gjennomføre reelle lokale lønnsforhandlinger. Arbeidsgiver skal ikke forhåndsbestemme eller diktere resultatet. Både de tillitsvalgte og bedriften skal begrunne og dokumentere sine standpunkter. Tillitsvalgtes argumenter skal lyttes til og tas på alvor.

Hva kan det forhandles om?

Det er lønnstillegg utover det som er avtalt sentralt, og fordelingen av slike lokale tillegg, det skal forhandles om. Økt pensjon kan også være tema. Det finnes mange mellomløsninger som ikke koster mye for bedriftene, dersom dere er oppfinnsomme og løsningsorienterte. Ta kontakt med forbundet for råd og innspill!

Rom for lokale tillegg

I alle områder er det tatt høyde for lokale tillegg på de enkelte arbeidsplassene. Prisene stiger, rentene øker og derfor var forventningene store til årets tariffoppgjør. Totalrammen for årets oppgjør er på 5,2 prosent. Av dette er glidningen (lønnsveksten som er satt av til lokale forhandlinger) 1,7 prosent (dette gjelder NHO-området), som er noe høyere enn i fjor. Jobber dere i en bedrift som har god lønnsomhet, er det mer å gå på. Overskuddet skal deles mellom ansatte og eiere.

Lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakere i bedriftene, og for hele arbeidsmarkedet for øvrig. I det legger man at lønnsveksten skal være nokså lik for de enkelte arbeidstakergruppene. Også ledere må ta ansvar for den lønnsmoderasjonen det sentrale oppgjøret har lagt opp til. Dette slås fast i Riksmeklers møtebok under tariffpolitiske forutsetninger.
Riksmeklers møtebok finner du nederst på siden.

Rett til innsyn i lønn

Ledelsen på din arbeidsplass skal gi lønnsopplysninger til tillitsvalgte. Det slo arbeidsretten fast i en dom i 2008. Du finner dommen lenger ned på siden.

Bistand i lokale lønnsforhandlinger

Alle som er førstegangsforhandlere eller føler seg usikre kan ta kontakt med regionskontoret dersom det skulle være behov for bistand.

Informasjonshefte om lokale forhandlinger

Går bedriften din godt? Er det riktig som ledelsen sier, at lønnsomheten er presset og at det ikke er rom for lokale tillegg? Hvordan skal du bruke informasjonen i årsregnskapet? I dette heftet finner du noen praktiske råd for hvordan dere kan forberede lønnskrav.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?