LOfavør

Som medlem i HK Norge nyter du godt av godene ved at vi er mange. I tillegg til forsikringene som er inkludert i medlemskapet, har LOfavør mange gode avtaler og rabatter på alt fra banktjenester til strøm.

LOfavør Innboforsikring

Inkludert i medlemskapet ditt.

Forsikringen er kåret til markedets beste innbo- og løsøreforsikring og dekker en rekke ulike forhold:

  • Innbo og løsøre
  • Sykkel og sportsutstyr
  • Uhell
  • Tyveri (også ID-tyveri)
  • Rettshjelp
  • Ansvar
  • Flytting

LOfavør fordelsprogram

Som medlem i HK har du tilgang til fordelsprogrammet LOfavør.

Med sine 970.000 medlemmer i ryggen har LO fremforhandlet gunstige og trygge avtaler som gir rabatt på alt fra leiebiler, strøm, telefon og hotellovernattinger. Du kan også få gode avtaler på forsikringer for deg og dine. Gjennom SpareBank1 kan du få Norges beste renter på boliglån, om du er førstegangskjøper eller allerede eier bolig.

LOfavør Fritids- og ulykkesforsikring

Inkludert i medlemskapet ditt.

Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Forsikringen dekker ulykker i fritiden i hele verden og gjelder for deg som medlem fram til fylte 70 år. Den dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

LOfavør Grunnforsikring

Inkludert i medlemskapet ditt. 

Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Forsikringen omfatter både medlem og ektefelle/samboer/registrert partner, og den gjelder så lenge medlemmet lever uansett alder.

LOfavør Advokatforsikring

Inkludert i medlemskapet ditt dersom du ikke har reservert deg.

Advokatforsikringen gir deg tilgang til dyktige advokater, som bistår deg med alt fra små spørsmål til omfattende saker. Ordningen dekker bistand vedrørende privatrettslige forhold som blant annet familierett, arverett og ulovlig og krenkende nettpublisering.

LOfavør Kollektiv Reiseforsikring

Som medlem av HK Norge har du tilbud om kollektiv reiseforsikring

HK Norge har fremforhandlet en kollektiv reiseforsikring til gunstig medlemspris. Forsikringen en en av markedets beste, og gjelder hele døgnet og hele verden. Har du reiseforsikring fra før i Fremtind, må du logge deg inn på nett for å få den nye forsikringen, eller ta kontakt med SpareBank1. Byttet til ny avtale skjer ikke automatisk

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?