Kurs og kompetanse

HK arrangerer en rekke kurs for deg som er tillitsvalgt og medlem. Vi tilbyr også kurs og skolering i samarbeid med andre, slik at du skal få den beste kompetansen som tillitsvalgt, og påfyll av kunnskap som er relevant for ditt arbeid. Her har du en oversikt over det vi kan tilby deg som medlem og tillitsvalgt.

HKs tillitsvalgtskolering

HKs tillitsvalgtskolering består av fire kurs og er den grunnleggende skoleringen for tillitsvalgte. Skoleringen tar sikte på en dypere innsikt i ulike temaer fra et trinn til det neste. Du kan melde deg på kurs nærmest der du bor, i den HK-regionen du tilhører.

Du finner planlagte kurs i trinnskoleringen ved å logge deg inn på Min side.

Andre HK-kurs

I tillegg til trinnskoleringen arrangerer HK Norge også kurs og konferanser i andre temaer for deg som tillitsvalgt og medlem. Vi arrangerer blant annet kurs i selvtillit, tale- og debatteknikk og pensjon for å nevne noen. Dette er et innføringskurs og er for alle HK-medlemmer. I tillegg arrangerer vi kurset “Ny i HK” som blant annet opp hva HK er og står for, hvordan gjøre seg gjeldende i klubben på arbeidsplassen, i avdelingene og regionen, og hvilke medlemsfordeler som ligger i medlemskapet.

MoTo – medlems og tillitsvalgtopplæring

Utover forbundets egne kurs, tilbyr AOF en rekke korte kurs gjennom MoTo, som tilbys HKs medlemmer og andre medlemmer i LO-forbundene. Kursene tar sikte på å øke din kunnskap og innsikt i arbeidsrelaterte temaer. Oversikt over disse tilbudene finner du hos AOF.

Du melder deg på kurs hos AOF, og de sender søknad til HK, som godkjenner deltakelse.

AOFs tillitsvalgtskolering

For å kunne delta på LO-skolen og annen toppskolering, må du ha fullført HKs tillitsvalgtskolering Trinn 3. Alle kursene er gratis og du får dekket tapt arbeidsfortjeneste. Du melder deg på kurs hos AOF, og de sender søknad til HK, som godkjenner deltakelse.

Kompetansetilbud reiseliv

Reiselivet er en bransje i endring. Det vil for flere ta tid før man kan vende tilbake til full jobb i reiselivet etter permitteringer som følge av pandemi. Ønsker du å benytte muligheten til å bruke ledig tid til å oppdatere deg og utvikle ny kompetanse? Her er mange relevante tilbud som kan passe for deg.

Gjennom bransjeprogram kan du delta i korte kurs eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Og det er helt gratis. Er du er permittert, kan du delta uten å miste dagpengene dine.

Opplæringstilbudene som tilbys gjennom bransjeprogrammene er både for deg som er i jobb, permitterte og ledige i bransjene.  Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår digitalt.

Tilbudene er alt fra korte kurs innen digital markedsføring til fagbrev og fagbrevforberedende kurs, fagskolenivå og enkeltkurs på høyskolenivå.

Tilbudene finner du her – og de oppdateres jevnlig.

Kompetansetilbud detalj- og faghandel

Det stilles nye og flere krav til kompetanse, særlig innen netthandel og digital markedsføring, og ikke minst smittevern. De gratis kursene er både for deg som
ser at bransjen er i omstilling og ønsker påfyll av kompetanse. Disse kursene kan du også ta om du er permittert eller arbeidsledig.
Nå har du mulighet til å skaffe kompetanse bransjen etterspør framover.

Gjennom bransjeprogram kan du delta i korte kurs eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Og det er helt gratis. Er du er permittert, kan du delta uten å miste dagpengene dine.

Opplæringstilbudene som tilbys gjennom bransjeprogrammene er både for deg som er i jobb, permitterte og ledige i bransjene.  Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår digitalt.

Tilbudene er alt fra korte kurs (eks. HMS, smittevern, grunnleggende digitalkompetanse) til fagbrev og fagbrevforberedende kurs, fagskolenivå og enkeltkurs på høyskolenivå. 

Tilbudene finner du her – og de oppdateres jevnlig.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?