Hvem kan bli medlem?

HK Norge er LOs tredje største forbund, og er det naturlige valget for deg som jobber, eller skal jobbe i det private næringsliv – eller er arbeidende student. Om du har hel- eller deltidsstilling har ingen ting å si så lenge du jobber innen våre yrkes- og faggrupper.

HK Norge organiserer i privat sektor innenfor følgende områder:

  • Kontor, administrasjon og forlag
  • Frivillig sektor og fagbevegelsen
  • Netthandel, logistikk og lager
  • Finanssektoren, kommunikasjon og PR
  • Advokater, jurister og advokatsekretærer
  • Dagligvare- og detaljhandel
  • Reiselivsbransjen, byråer, fly og taxi
  • Ledere og administrativt ansatte i alle typer bedrifter

Vi har medlemmer i mange ulike yrker, spredt over hele landet, med en mengde ulike erfaringer. Er du usikker på hvilket fagforbund du tilhører – kontakt oss og vi hjelper deg med å finne ut av det. Velkommen til HK Norge!

Medlemstyper

Vi har fire kategorier av medlemskap i HK:

Ordinært medlem
Alle som ikke hører inn under kategoriene under er å regne som ordinære medlemmer. Kontingenten beregnes etter bruttolønn pr. måned. Du betaler en prosentsats på 1,4 pluss en forsikringskontingent på kr 191,- per måned.
LOfavør Innboforsikring, LOfavør Grunnforsikring, LOfavør Advokatforsikring og LOfavør Fritidsulykkesforsikring er inkludert i medlemskapet. Det er mulig å reservere seg mot LOfavør Advokatforsikring.

Lærlingemedlem
Gjelder for alle lærlinger, og forutsetter at du er i et utdanningsløp via skolevesenet. Hvis du er praksiskandidat, altså tar fagbrev ved siden av ordinær jobb, kvalifiserer du ikke for å være lærlingemedlem, men må melde deg inn som ordinært medlem.
Kontingenten på medlemskapet er kr 125,- per måned. Lærlingemedlemmer har de samme rettighetene som ordinære medlemmer.
LOfavør Innboforsikring, LOfavør Grunnforsikring, LOfavør Advokatforsikring og LOfavør Fritidsulykkesforsikring er inkludert i medlemskapet.

Studentmedlem
For deg som student og tjener under lånekassens grenser for stipend. Kontingenten på medlemskapet koster kr 250,- i halvåret.
LOfavør Innboforsikring og LOfavør Advokatforsikring er inkludert i medlemskapet.

Elevmedlem
For skoleelever og er gratis. Gjelder kun fram til fylte 20 år.
Ingen forsikringer er inkludert i medlemskapet.

Karenstid for nye medlemmer

HKs forbundsstyre vedtok i november 2010 å innføre karenstid for nyinnmeldte HK-medlemmer.
• Første måneds kontingent bør være betalt før det gis faglige råd eller veiledning ut over helt generelle spørsmål.
• HK yter kun saksbehandling i saker som har sin opprinnelse etter en måneds medlemskap og etter at første måneds kontingent er betalt.
• Det stilles krav om minimum tre måneders medlemskap for å kunne få fri juridisk bistand i individuelle saker.
• Krav om tariffavtale fremmes først når et tilstrekkelig antall medlemmer har betalt kontingent.
Det er viktig å påpeke at det skal utvises skjønn som kan gi grunnlag for unntak fra karenstiden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?