Utmelding

Vil du ikke være med?

Dersom du av ulike årsaker ikke lenger ønsker å være medlem i HK Norge, må du sende inn en skriftlig utmelding, gjerne på e-post. Det er våre vedtekter som sier at utmeldingen må være skriftlig. Bakgrunnen for dette er at forsikringene som er inkludert i ditt medlemskap, vil bli sagt opp når vi mottar din utmelding.

Vi setter pris på om du oppgir årsaken til at du melder deg ut, slik at vi kan bli bedre, men også slik at vi eventuelt kan bistå med overføring til nytt forbund.

Vær klar over at du ikke trenger å melde deg ut dersom du:

  • har blitt arbeidsledig
  • har gått av med pensjon eller blitt uføretrygdet
  • har ulønnet permisjon
  • avtjener verneplikt
  • går på arbeidsavklaringspenger

I disse tilfellene kan du få redusert medlemskontingenten, slik at du kun betaler forsikringsandelen.

Du kan kontakte oss på [email protected].

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?