Rettigheter og vilkår

Sammen med medlemmene våre belyser vi rettigheter du har som arbeidstaker og jobber for at de blir møtt av arbeidsgiveren din og politikerne våre.

Trygghet i arbeidslivet

Som medlem får du hjelp når det oppstår problemer i arbeidsforholdet ditt. Du får gratis juridisk hjelp i arbeidsrettslige saker som manglende lønnsutbetaling, usaklig oppsigelse, konflikter med bedriften og ved yrkesskader. HK Norge bistår deg med å løse konflikter og utvikle gode arbeidsvilkår på arbeidsplassen. Vårt mål er at du skal ha de rettighetene du har krav på og føler deg ivaretatt og trygg i arbeidslivet.

Rettigheter verdt å kjempe for

Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakten skal være skriftlig, hvor det blant annet står alt om arbeidstid, lønn, ferie, pensjon og oppsigelse – og beskrivelse av arbeidsoppgavene.

Opplæring

Alle som begynner i ny jobb, har rett til grundig opplæring i hva jobben går ut på.

Lønn og arbeidstid

Har du tariffavtale er du sikret garantilønn og overtidsbetaling over 37,5 t i uken. Uten tariff har man ikke helt de samme rettighetene.

Ferie og feriepenger

Med tariffavtale har du rett til 5 ferieuker i året og til å motta feriepenger i stedet for lønn når du har ferie.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?