Stor medlemsfremgang i november

Medlemsveksten i Handel og Kontor er i november på hele 363 medlemmer. Forbundet, som er LOs tredje største, teller dermed 60 833 medlemmer. Ved en tilsvarende medlemsvekst i løpet av desember, vil forbundet telle over 61 000 HKere ved årsskiftet. Hittil i år har den gjennomsnittlige medlemsøkningen pr måned vært 204 medlemmer.

Medlemsveksten i Handel og Kontor er i november på hele 363 medlemmer. Forbundet, som er LOs tredje største, teller dermed 60 833 medlemmer. Ved en tilsvarende medlemsvekst i løpet av desember, vil forbundet telle over 61 000 HKere ved årsskiftet. Hittil i år har den gjennomsnittlige medlemsøkningen pr måned vært 204 medlemmer.

Størst framgang i november har Region Øst (Oslo, Akershus, Østfold) med et pluss på 119.

Mens Region Agder og Rogaland (Aust- og Vest-Agder) har størst framgang hittil i år tilsvarende 442 medlemmer. Sist måned økte medlemsmassen i denne regionen med 57.

Nest størst framgang i november har Region Midt-Norge med 54 medlemmer på plussiden. Hittil i år har framgang i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag vært på 280.

Region Vest (Hordaland og Sogn og Fjordane) har på sin side en fremgang i november på 25. På årsbasis har de så langt en framgang på 372 og regionen teller nå 6 018 medlemmer.

Indre Østland (Hedmark og Oppland) har en framgang i løpet av året tilsvarende 278 medlemmer, og i november er fremgangen på 32.

Region Østlandet Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark og Risør) har en framgang i november på 23, mens de hittil i år har fått 233 flere registrerte medlemmer.

Jubelen er stor i nord. Region Nord-Norge, som dekker Finnmark, Troms og Nordland, har en fremgang i november på 36 flere medlemmer. Hittil i år har det et pluss på 174.

Landsomfattende avdelinger har 18 flere medlemmer i november enn i oktober. I løpet av 1998 har disse en fremgang på 150 medlemmer.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?