Rekordår for HK – 61.000 passert

1998 ble et rekordår for Handel og Kontor. Ikke siden 1986 har HK hatt en medlemsutvikling som i fjor. Per 1. januar er medlemstallet 61.105. Så mange medlemmer har forbundet aldri hatt.

-Dette er meget gledelig. Det er det beste året HK har hatt for medlemsverving på tolv år, og vi har aldri hatt et så høyt medlemstall som nå, sier forbundsleder Sture Arntzen til HK-Nytt.

Han viser til at alle regionene har nådd sine mål for 1998, mange med flere hundre prosent. Det høyeste tallet finner vi i region Agder og Rogaland, som har fått 455 nye medlemmer. I perioden 1994-1998 har regionen hatt en medlemsøkning på hele 24 %.

-Også de landsomfattende avdelingene har hatt en svært god utvikling siden 1994, hele 29 %. 1994 er det året vi klarte å snu trenden fra nedgang til framgang, forteller Arntzen.

Han vil også trekke fram region Øst, som hadde en kjempebra sluttspurt i sitt vervearbeid i fjor og greide målet på målstreken. De siste to månedene økte medlemstallet med 232 av totalt 440 for hele året.

I 1998 har altså netto vekst i antall medlemmer i Handel og Kontor vært 2.516. Målet var 1.411 nye medlemmer. Medlemstallet har stort sett steget jevnt og trutt gjennom hele året, unntaket var i august, da HK hadde en liten tilbakegang. Gjennomsnittlig har forbundet økt med 210 medlemmer hver måned.

Sture Arntzen opplyser at HK nå har sendt ut forslag til måltall for 1999, og at forbundet totalt statser på å ha 62.500 medlemmer innen utgangen av året.

-Vi tør ikke skru opp ambisjonene veldig selv om vi har et godt år bak oss. Til det er det for mange usikre momenter, sier Arntzen til HK-Nytt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?