HK-Idrett som ny bransjegruppe

Idrettens Funksjonærforening (IFF) sitt ekstraordinære årsmøte vedtok lørdag 6. februar å anmode styre i HK om at det opprettes en bransjegruppe for medlemmene fra idretten. Bransjegruppa erstatter Idrettens Funksjonærforening fra 1. juli 1999. Idrettens Funksjonærforening støtter Renteaksjonen 99 sitt standpunkt om at rentenivået i Norge er for høyt. Årsmøtet går også hard ut mot Norges Idrettsforbund (NFF), som etter deres mening ikke tar fagforeningsarbeid på alvor.

Idrettens Funksjonærforening (IFF) sitt ekstraordinære årsmøte vedtok lørdag 6. februar å anmode styre i HK om at det opprettes en bransjegruppe for medlemmene fra idretten. Bransjegruppa erstatter Idrettens Funksjonærforening fra 1. juli 1999. Idrettens Funksjonærforening støtter Renteaksjonen 99 sitt standpunkt om at rentenivået i Norge er for høyt. Årsmøtet går også hard ut mot Norges Idrettsforbund (NFF), som etter deres mening ikke tar fagforeningsarbeid på alvor.

Styret i IFF innkalte til ekstraordinært årsmøte hvor man foreslo overgang til bransjegruppe framfor å være en egen landsomfattende avdeling. Bakgrunnen er manglende ressurser til fortsatt drift av kontor med tillitsvalgt på heltid. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget. Ifølge leder Ståle Torp er de viktigste oppgavene nå å sette medlemmer og tillitsvalgte i best mulig stand til å fungere i HKs stedsavdelinger og regioner.

HK-idretts primære oppgaver

HK-Idretts vil fortsatt konsentrere seg om å ivareta de ansatte i idrettens interesser innad i HK, og overfor idrettens mange arbeidsgivere når flere enn en arbeidsgiver berøres. Styret for HK-Idrett kommer til å videreføre Hurtiginfo og egne hjemmesider på Internett. Ifølge egen informasjon blir en viktig hovedoppgave å skape identitet i HK for medlemmer fra idretten. I styret for HK-Idrett sitter følgende personer: Ståle Torp som leder, Grethe Fjeldstad og Geir Nicolaysen som medlemmer. Asbjørn Espeseth og Janne Mollan ble valgt som varamedlemmer.

Nei til økt rente og ta ansatte i idretten på alvor

Idrettens Funksjonærforening støtter Renteaksjonen 99 sitt standpunkt om at rentenivået i Norge er alt for høyt i forhold til land det er naturlig å sammenligne oss med. Idrettens Funksjonærforening støtter selvfølgelig aksjonens hovedkrav og vil også berømme initiativtakerne for å gjøre noe.

Det er i alle parters interesse at rentenivået kommer ned til samme nivå som for ett år siden. Ansvaret for å nå dette målet er i første rekke Regjeringens, dernest bankenes. Det er imidlertid lett å mene noe om hva andre har av ansvar og bør gjøre. Vi etterlyser konkret handling fra fagbevegelsen for at Renteaksjonen 99 skal ha en reell misjon.

Idrettens Funksjonærforening krever at fagbevegelsen tar et ansvar direkte for å få rentenivået ned. I tillegg til at Regjeringen må instruere statsbankene om å sette ned renten, må LO gjøre hva man kan for å instruere Vår Bank og Forsikring om å gjøre det samme. Vi er tilhengere av at Vår Bank og Forsikring skal konkurrere i et åpent marked. Det er imidlertid ikke akseptabelt at man også er med på å slå bena unna vanlige lønnsmottakere under dekke av Norges Banks rentenivå, til fordel for profitt til "aksjonærene".

Idrettens Funksjonærforening vil oppfordre Renteaksjonen 99 til å gjøre konkrete utspill ovenfor banker i våre naboland vedrørende boligfinansiering, slik at våre medlemmer, om mulig, kan få tilbud om lån i utlandet til et rentenivå som de fleste kan leve med. Idrettens Funksjonærforening støtter Renteaksjonen 99 sitt standpunkt om at rentenivået i Norge er alt for høyt i forhold til land det er naturlig å sammenligne oss med. Idrettens Funksjonærforening støtter selvfølgelig aksjonens hovedkrav og vil også berømme initiativtakerne for å gjøre noe.

Idrettens Funksjonærforenings årsmøte krever at Norges Idrettsforbund (NIF) tar de ansatte i Norsk Idrett totalt sett, og deres representanter, på alvor.

NIF må ta de ansatte i idretten på alvor

Det er ikke tilfredsstillende at NIF har nedsatt en organisasjonskomite som har arbeidet ett år med spørsmål som vil berøre de aller fleste av våre medlemmers ansettelsesforhold uten å ha involvert, eller konsultert, representanter for de ansatte på noe tidspunkt. At organisasjonskomiteen nå har utarbeidet en innstilling som de ansatte ikke har vært del i, og som skal behandles på Idrettstinget i mai hvor de berørte ansatte ikke er representert er forkastelig.

Årsmøtet krever at representanter for de fagorganiserte gis anledning til å delta på Idrettstinget med tale og forslagsrett under behandlingen av organisasjonskomiteens innstilling på bakgrunn av mangelen på delaktighet tidligere i prosessen. 

Årsmøtet krever for ettertiden at representanter for de Handel og Kontor organiserte involveres i alle prosesser som berører medlemmer hos flere enn en arbeidsgiver på et så tidlig stadie som overhode mulig. Representanter for de Handel og Kontor organiserte er de til enhver tid årsmøtevalgte styremedlemmer i Idrettens Funksjonærforening/HK-Idrett.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?