Milliongave til minerydding

Over en millioner kroner lød sjekken på som Norsk Folkehjelp fikk av Handel og Kontor, Rotary og Lions til sitt humanitære minearbeid i Bosnia-Herzegovina.

Det gikk enda et historisk sus i Folkets Hus da Handel og Kontor, Lions og Rotary overrakte en sjekk på over én million norske kroner til Norsk Folkehjelps humanitære mineryddingsarbeid i Bosnia-Herzegovina.

Tekst: HK-Nytt: Lisbeth Mattsson

Handel og Kontor i Norge, Lions Norge og Rotary Norge har aldri tidligere samarbeidet, men de tre organisasjonenes engasjement for å bidra til at få fjernet miner og ueksploderte ladninger i Bosnia-Herzegovina, førte dem sammen. Samarbeidet resulterte i at de i januar kunne overrekke en sjekk på 1.055.797,- norske kroner til Norsk Folkehjelp.

Boliger, skoler og barnehager

Ved overrekkelsen av sjekken ble det også inngått en avtale mellom mottakeren Norsk Folkehjelp og giverorganisasjonene.

-Avtalen går ut på at pengene skal benyttes til fjerning av miner i områder, hvor særlig barn og unges liv og helse står i fare. For eksempel rundt boliger, skoler og barnehager, opplyser HK-leder Sture Arntzen.

I takketalen poengterte Norsk Folkehjelps generalsekretær Halle Jørn Hanssen at han var stolt av at Handel og Kontor var en av giverne, siden HK er den organisasjon de ansatte i Norsk Folkehjelp er organisert i.

For 1999 ligger hovedtyngden av Norsk Folkehjelps minerydding i og rundt Sarajevo og Mostar samt området rundt Brcko. Organisasjonen regner med å sysselsette mellom 190 og 250 lokalt rekrutterte personer, hvorav mange er demobiliserte soldater. Norsk Folkehjelps mineryddingsarbeid har så langt hatt en positiv effekt for hundretusener av mennesker i Bosnia-Herzegovina.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?