Noe må gjøres med grensehandelen

LO-forbundet Handel og Kontor i Norge (HK) er bekymret over den stadig økende grensehandelen. Ifølge nye beregninger kommer nordmenn til å handle for 7, 5 milliarder norske kroner i Sverige i løpet av 1999. Lokkevarer som alkohol og tobakk er en viktig årsak til handelslekkasjer.

LO-forbundet Handel og Kontor i Norge (HK) er bekymret over den stadig økende grensehandelen. Ifølge nye beregninger kommer nordmenn til å handle for 7, 5 milliarder norske kroner i Sverige i løpet av 1999. Lokkevarer som alkohol og tobakk er en viktig årsak til handelslekkasjer.

– Nå må de politiske myndighetene i Norge se at dette er i ferd med å utvikle seg til et stort problem og en trussel mot norske arbeidsplasser. De kan ikke lenger sitte passivt og se på at tusenvis av norske arbeidsplasser går tapt som følge av lavere avgiftsnivå i våre naboland, sier Sture Arntzen, forbundsleder i HK.

HK har tidligere tatt til orde for at Stortinget bør gå inn for en harmonisering av avgiftsnivået på alkohol og tobakk i Norden. Signaler fra svenske politikere tyder på at Sverige går inn for ytterligere kutt i avgiftene på alkohol. Handel og Kontor og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) vil derfor nå ta et felles initiativ overfor de politiske myndigheter for å få bukt med grensehandelen. Reduserte avgifter på alkohol og tobakk vil etter Handel og Kontors mening redusere den stadig økende grensehandelen, og dermed sikre norske arbeidsplasser.

– Jeg tviler på at Staten taper på slike avgiftsreduksjoner, i og med at omsetningen isteden skjer i Norge og ikke i Sverige, påpeker Arntzen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?