100 000 til Folkehjelpens arbeid i Kosovo

Forbundsstyret i Handel og Kontor i Norge bevilger kr. 100 000,- som skal gå til Norsk Folkehjelps internasjonale humanitære arbeide for ofrene for den politiske og humanitære katastrofen vi er vitne til i Kosovo og på Balkan.

Forbundsstyret i Handel og Kontor i Norge bevilger kr. 100 000,- som skal gå til Norsk Folkehjelps internasjonale humanitære arbeide for ofrene for den politiske og humanitære katastrofen vi er vitne til i Kosovo og på Balkan.

Tidligere har LO og Fellesforbundet bevilget en millioner kroner til samme formålet hver seg. Også andre forbund følger etter. HK-leder Sture Arntzen oppfordrer andre organisasjoner, både hovedorganisasjoner og lokale avdelinger og klubber om å yte innsats og gi penger til Norsk Folkehjelps aksjon. Norsk Folkehjelp opplyser at det til nå har kommet inn vel fire millioner kroner til det humanitære arbeidet i forbindelse med krisen i Kosovo

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?