Meklingsstart med HSH – SamFo-forhandlinger utsatt

Meklingen med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) etter bruddet i årets mellomopgjør startet opp hos Riksmeklingsmannen 27. april klokken 16.00. Disse vil fortsette onsdag 5. og torsdag 6. mai. Er det ikke kommet fram til en løsning innen natt til onsdag 7. mai blir det konflikt og streik. Forhandlingene med Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo) for kooperativ handel er derfor utsatt fra den 29. og 30. april til mandag den 10. mai kl. 11.00.

Meklingen med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) etter bruddet i årets mellomopgjør startet opp hos Riksmeklingsmannen 27. april klokken 16.00. Disse vil fortsette onsdag 5. og torsdag 6. mai. Er det ikke kommet fram til en løsning innen natt til onsdag 7. mai blir det konflikt og streik. Forhandlingene med Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo) for kooperativ handel er derfor utsatt fra den 29. og 30. april til mandag den 10. mai kl. 11.00.

LO Service, som i årets oppgjør forhandler med HSH på vegne av HK, Transportarbeiderforbundet, El og IT-forbundet, Arbeidsmandsforbundet og Norsk Kommuneforbund, må sluttføre HSH-oppgjøret før HK kan starte videreføre forhandlingene med SamFo.

Forhandlingene med SamFo den 10. mai blir gjennomført under den forutsetning at meklingen med HSH er sluttført med et anbefalt forslag. I motsatt fall får vi en ny utsettelse. Dette vil vi komme tilbake til, med ytterligere informasjoner når det foreligger et resultat hos meklingsmannen, trolig i løpe av kvelden og natt til 7. mai.

LO Service brøtforhandlingene med HSH

LO Service brøt natt til onsdag 21. april forhandlingene med Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) i årets mellomoppgjør. Partene klarte ikke å bli enige om hvilket kronetillegg ansatte innen servicesektoren skal få. Dermed går oppgjøret til mekling hos Riksmeklingsmannen.

HSH var ikke villig til å strekke seg til rammen på 4,5 prosent som Arntsen-utvalget har lagt til grunn for årets oppgjør. LO Service krevde kr. 1,20 pr. time til alle arbeidstakere som er omfattet av overenskomst som ligger 95 prosent eller lavere av industriarbeiderlønn. I tillegg ble det krevd et tillegg på til sammen kr. 3,- til de lavest lønte innen varehandelen. Kravene er basert på Arntsen-utvalgets innstilling.

HK-leder Sture Arntzen ledet forhandlingene for LO Service på vegne av HK, Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), EL&IT-forbundet, Norsk Kommuneforbund og LO. Forhandlingene berører ansatte i varehandelen, grossistbedrifter, reisebyråer og andre serviceområder.

– Det er ingen tvil om at arbeidstakere i HSH-området bør ha et høyere lavtlønnstillegg. Lønnsoverhenget fra i fjor er lavere her enn i NHO-området, påpeker Arntzen.

LO/NHO-oppgjøret godkjent

LOs representantskap godkjente lørdag 17. april mellomoppgjøret med NHO. Vedtaket ble gjort mot 13 stemmer. Debatten (som var uvanlig lang knyttet til et mellomoppgjør) dreide seg i hovedsak om etter- og videreutdanningsreformen (EVU). De 13 som stemte mot var uenig i dette resultatet av meklingen. NHO skal behandle Riksmeklingsmannens forslag til løsning senere denne måneden. I likhet med LOs forhandlingsutvalg, har også NHOs forhandlingsutvalg anbefalt å godkjenne Riksmeklingsmannens møtebok.

Forhandlingsstart med SamFo

15. april innledet LO og Samvirkeforetakenes forhandlingsorganisasjon (SamFo) årets forhandlinger. Handel og Kontor (HK) er bemyndiget fra LO til å sluttføre forhandlingene, som etter planen tas opp igjen 10. mai. Fra LO møtte Liv Undheim (LO), Sture Arntzen (forbundsleder HK) og Ruth Samuelsen (Arbeidsmandsforbundet).

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?