Over 5000,- til ansatte i varehandelen

Den 10. mai ble forhandlingene for 1999 mellom Handel og Kontor i Norge (HK) og Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo) sluttført. Resultatet ble det samme som med HSH – litt over fem tusen kroner i økt årslønn til de lavest lønte!

Den 10. mai ble forhandlingene for 1999 mellom Handel og Kontor i Norge (HK) og Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo) sluttført. Resultatet ble det samme som med HSH – litt over fem tusen kroner i økt årslønn til de lavest lønte!

Kr. 2,60 i timen til lavtlønte

Med virkning fra 1. april gis et generelt tillegg på kr. 1,20 pr. time som tilsvarer kr. 195.- pr. måned. Lønnssatsene på trinn 1 – 5 og ungdomssatsene økes med ytterligere kr. 1,40 pr. time, slik at disse til sammen øker med kr. 2,60 pr. time (kr. 423,- pr. måned).

Alle som dermed tjener under ca. kr. 170.000,- i året får tillegget på kr. 2,60 i timen. Det tilsvarer et årlig lønnshopp på over kr. 5.000,- for denne gruppen arbeidstakere innen Forbrukersamvirket (Blant annet Mega, S-Lag, OBS og Prix-butikker). I disse stillingene er det et stort flertall av ungdom og kvinner, som dermed vil nyte godt av dette tillegget i årets mellomoppgjør.

Lagerarbeidere, hjelpearbeidere, sjåfører og lignende får tillegget på kr. 1,20 pr. time fra 1. april. Minstelønnssatsene for disse økes ytterligere med kr. 1,30 slik at de som i dag tjener minst får et tillegg på til sammen kr. 2,50 i timen.

Det ble forhandlet på vegne av ca. 12 000 HK-medlemmer.

Dette gir den samme lønnsøkningen som LO Service oppnådde i meklingen med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) for ansatte innen privat varehandel. Disse forhandlingene ble også ledet av HKs forbundsleder Sture Arntzen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?