Vurderer HKs organisasjonsstruktur

Handel og Kontor har satt ned et utvalg som skal se på forbundets egen organisasjon, og retningslinjene for ulike deler i organisasjonen. Gjennomgangen er satt i gang for å gjøre HK organisatorisk i stand til å mestre utfordringene et fagforbund står overfor i et moderne samfunn.

Handel og Kontor har satt ned et utvalg som skal se på forbundets egen organisasjon, og retningslinjene for ulike deler i organisasjonen. Gjennomgangen er satt i gang for å gjøre HK organisatorisk i stand til å mestre utfordringene et fagforbund står overfor i et moderne samfunn.

Utvalget skal i følge mandatet "vurdere forutsetningen for etablering og senere endringer av organisasjonsstrukturen for landsomfattende avdelinger, bransjegrupper, konsernklubber, landsutvalg og seksjoner, og eventuelt fremme forslag i forbindelse med dette".

Utvalget ledes av HK-leder Sture Arntzen, og har følgende medlemmer: Oddvar Irvoll (administrasjonen), Jan Torkehagen (administrasjonen/regionskontorene), Annelise Nielsen (forbundsstyret/bransjegruppa for forlagsansatte), Knut Bekkevold (forbundsstyret/Samvirkeakkvisitørenes Landsforening), Brit Simonsen (seksjonsrådet Handel/Trondos), Mona Brenden (seksjonsrådet Handel/konsernklubbene), Kathrin Røssum (seksjonsrådet Industri/Kværner), Olav Larsen (organisasjonsrådet/regionsleder), Arne Silseth (landsomfattende avdelinger), Anne Kirsten Lundberg (leder landsutvalget i Linjegods), en representant fra HK-klubben og en fra Sekretærgruppa i HK. I tillegg møter følgende personer fra HKs administrasjon i utvalget: Tore Kjeserud (hovedkasserer), Yngve Halvorsen (seksjonsleder Industri), Margit Glomm (seksjonsleder Handel) og Arve Sabel (spesialrådgiver). Sekretærer er Martin Steen, Børje Furunes og Anne Cathrine Devik fra HKs administrasjon.

Utvalget skal legge fram sine forslag før landsmøtet i 2000.

ELN/MST

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?