HK-tillitsvalgte stoppet NKL-nedleggelse

Styret i Norges Kooperative Landsforening (NKL) har besluttet å ikke legge ned lagrene i Ålesund, Bodø og Hamar, som alle går med overskudd. Styret viser til at man først og fremst ønsker å gi de ansattes forslag til kostnadskutt en sjanse. – Dette er en foreløpig seier og viser at det nytter å kjempe mot kyniske nedleggelser og meningsløse omstillinger som kun har som mål å høyne profitten. NKL har lyttet til oss når vi har advart mot å legge ned lønnsomme arbeidsplasser, sier HK-leder Sture Arntzen.

Styret i Norges Kooperative Landsforening (NKL) har besluttet å ikke legge ned lagrene i Ålesund, Bodø og Hamar, som alle går med overskudd. Dette til tross for at administrerende direktør Rolf Rønning og den øvrige ledelsen i NKL de siste ukene har arbeidet hardt for å få gjennomslag for nedleggelse. Ledelsens begrunnelse er at NKL og Samvirkebutikkene skal kutte 650 millioner kroner i årlige driftskostnader i løpet av en treårs periode. I vedtaket som ble fattet i dag heter det at styreflertallet likevel har vedtatt å utsette sin endelige behandling om nedleggelse av lagrene til 2. kvartal neste år. Styret viser til at man først og fremst ønsker å gi de ansattes forslag til kostnadskutt en sjanse.

Fornøyd HK-leder

HK-leder Sture Arntzen er fornøyd.

– Dette er en foreløpig seier og viser at det nytter å kjempe mot kyniske nedleggelser og meningsløse omstillinger som kun har som mål å høyne profitten. NKL har lyttet til oss når vi har advart mot å legge ned lønnsomme arbeidsplasser, sier han.

Arntzen roser også de tillitsvalgte i NKL for deres innsats, som har pågått nærmest døgnet rundt de siste ukene. NKL-ledelsen mente deres forslag om å legge ned lagrene ville gitt en årlig innsparing på 197 millioner kroner, med det som følge at 300 ansatte ville mistet jobben. De ansatte har gjennom en egen effektiviseringsplan lagt til grunn årlige besparelser på 170 millioner kroner og en naturlig utfasing av 170 stillinger fordelt på hele NKL-systemet.

Styrets vedtak om innstilling til representantskapet 23. september ble vedtatt med syv mot fire stemmer. De ansattes representanter stemte for sitt eget forslag, som i korthet går ut på at vedtaket skulle være endelig.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?