HK for velferdsstaten

Handel og Kontor slutter seg til aksjonen "For velferdsstaten". Aksjonen ble etablert 2. september som en allianse mellom seks fagforbund i offentlig sektor. Tekst: Stig H. Christensen HK-Nytt

Handel og Kontor slutter seg til aksjonen "For velferdsstaten". Aksjonen ble etablert 2. september som en allianse mellom seks fagforbund i offentlig sektor.

Tekst: Stig H. Christensen HK-Nytt

Dermed har forbundet valgt et annet standpunkt enn Fellesforbundet, som takket nei til en liknende forespørsel. De seks forbundene fra offentlig sektor er: FO (sosialarbeiderforbundet i LO), Norsk Helse- og Sosialforbund, Norsk Kommuneforbund, Norsk lærerlag, Norsk sykepleierforbund og Norsk Tjenestemannslag. Dermed blir HK det fjerde LO-forbundet som slutter seg til. Totalt har de sju forbundene ca 560.000 medlemmer.

– Målet med aksjonen er å styrke kampen mot de økte forskjellene i samfunnet, mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme – for en sterk offentlig sektor. Aksjonen er organisert med et styre og råd. Det er ingen medlemskontingent, men HK bevilger kr 50.000 til aksjonen.

– "Det er sterke krefter, nasjonalt og internasjonalt, som nå utfordrer den velferdsstaten vi har bygget opp. Derfor er det nødvendig å bygge bredere allianser enn de tradisjonelle, nettopp for bedre å kunne stå imot de kreftene som utfordrer oss. Det er grunnen til at aksjonen For velferdsstaten er etablert", heter det i et skriv signert lederen av det største forbundet, Jan Davidsen i Kommuneforbundet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?