Ny jobb gjennom Handel og Kontor

Handel og Kontor i Norge har som første fagforbund opprettet egen jobbmarkedsplass for sine medlemmer på Internett. Konseptet skiller seg ut fra konkurrentene ved at basen løpende matcher jobbsøkere mot relevante stillinger

Handel og Kontor i Norge har som første fagforbund opprettet egen jobbmarkedsplass for sine medlemmer på Internett. Konseptet skiller seg ut fra konkurrentene ved at basen løpende matcher jobbsøkere mot relevante stillinger

HK er LOs tredje største fagforbund, med over 61 000 medlemmer. Databasen gir medlemmer, øvrige fagorganiserte og andre gratis adgang til å legge inn sin CV og en generell jobbsøknad, som løpende matches mot aktuelle annonser. Jobmatch Norge AS er ansvarlig for driften av jobbdatabasen.

Effektiv og enkelt

Erfaringene fra Handel og Kontor i Danmark, som har benyttet systemet siden 1997, viser at det kun går 4 til 5 dager fra annonsen er lagt ut på databasen, til intervjurundene starter. Denne måten å annonsere på innebærer i tillegg betydelig reduserte kostnader for firmaer. Alt du trenger er tilgang til Internett. Det kreves ingen forkunnskaper hos den enkelte som blir veiledet gjennom registreringen. Tilbud om kontaktanmodning får den enkelte tilsendt sin egen e-mail.

Jobbsøkerne er anonyme, ingen får oppgitt jobbsøkerens navn, adresse eller telefonnummer, før den enkelte selv har gitt klarsignal. HKs’ konsulenter hjelpe medlemmer uten Internett-tilgang med å legge inn CV og relevante opplysninger.

Du får tilgang til hk-cvbank via HKs hjemmeside, ved å klikke på linken: hk-cvbank

Bedrifter og andre virksomheter kan løpende opprette stillingsannonser i hk-cvbank, slik at de raskt får tilgang til nye dyktige medarbeidere.

Teknologien ligger i forkant av konkurrentene, og er en svært effektiv jobbsøkerprosess som skaper trygghet ved omorganiseringer i bedriften, i forbindelse med nedbemanninger eller karriereutvikling og løpende ordinære jobbsøk.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?