Ny og bedre medieoverenskomst

Norske Avisers Landsforening (NAL) og Handel og Kontor (HK) har nå lyktes å komme til enighet om innholdet i den nye Medieoverenskomsten, som blir gjeldende fra 1. april. Overenskomsten er forhandle frem av HK media vil gjelde for ansatte innen marked, økonomi, administrasjon, informasjon-,kommunikasjon- og teknologifunksjoner (IKT), samt redaksjonsfunksjoner i presse- og mediebedrifter over hele landet.

Norske Avisers Landsforening (NAL) og Handel og Kontor (HK) har nå lyktes å komme til enighet om innholdet i den nye Medieoverenskomsten, som blir gjeldende fra 1. april. Overenskomsten er forhandle frem av HK media vil gjelde for ansatte innen marked, økonomi, administrasjon, informasjon-,kommunikasjon- og teknologifunksjoner (IKT), samt redaksjonsfunksjoner i presse- og mediebedrifter over hele landet.

Med denne overenskomsten blir HK avtalepart med NAL på linje med Norsk Journalistlag og Norsk Grafisk Forbund. I store trekk er overenskomsten lik de avtaler som tidligere var inngått med A-pressens Tarifforening (ATF) og NHO, men er blitt ytterligere bransjetilpasset og inneholder vesentlige forbedringer av sosiale ytelser. Overenskomsten vil foreligge når tilpasninger som følge av årets tariffoppgjør er foretatt.

HK ikke på akkord med rettigheter

Norske Avisers Landsforening (NAL), som er arbeidsgivermotparten, har lenge nektet å akseptere bestemmelser som sikrer at normalarbeidsdagen skal ligge til grunn for arbeidstakernes arbeidstid. NAL brukte bevisst sosiale bestemmelser som pressmiddel for å få gjennomslag for sine ønsker om mer liberale arbeidstidsbestemmelser.

Handel og Kontor støtter individuelt tilpassede arbeidstidsbestemmelser, men har ikke akseptert endringer i arbeidstidsbestemmelser som medfører at ansattes rettigheter svekkes. Det har vært et ufravikelig krav at eventuell arbeidstid ut over normalarbeidsdagen (kl. 08-16) skal være avtalt og gitt kompensasjon for. Dette er rettigheter som var godt innarbeidet gjennom de tidligere gjeldende overenskomster.

Forhandlingsleder Egil Chr. Bøckmann (HK) beklager at NAL i forhandlingene aktivt prøvde å utnytte tidligere innrømmelser fra HKs konkurrent PRIFO/Presse- og mediaansattes forbund (PMF), som begrunnelse og påskudd for å svekke HK-medlemmenes rettigheter.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?