Oppgjør om styringsretten

Det første tariffoppgjøret i det nye århundret er blitt et oppgjør om styringsretten, sier LO-leder Yngve Hågensen i dette intervjuet. – Enten det dreier seg om Etter- og videreutdanningsreformen eller det dreier seg om krav om ferie – så handler dette om at arbeidsgiverne til enhver tid vil ha styringsretten over vanlige folks interesser på arbeidsplassen, sier Hågensen.

Det første tariffoppgjøret i det nye århundret er blitt et oppgjør om styringsretten, sier LO-leder Yngve Hågensen i dette intervjuet.

– Enten det dreier seg om Etter- og videreutdanningsreformen eller det dreier seg om krav om ferie – så handler dette om at arbeidsgiverne til enhver tid vil ha styringsretten over vanlige folks interesser på arbeidsplassen, sier Hågensen.

LO valgte å bryte forhandlingene med NHO sist torsdag fordi man ikke fikk noen fremgang og Hågensen håper på fortgang i prosessen når man nå er i mekling.

– Etter- og videreutdanningsreformen er så viktig for oss at jeg vil ikke utelukke at det blir en konflikt på den ved tariffoppgjøret i år 2000. Det sa LO-leder Yngve Hågensen på en felles pressekonferanse med NHO på Majorstua i torsdag 9. mars.

– De NHO-kildene som har sagt til media at dette blir et enkelt oppgjør – er ikke de samme NHO-representantene som vi har møtt i forhandlingene, fortsatte Hågensen og etterlyste vilje fra NHOs side til å følge opp de forpliktelsene som ligger i meglingsresultatet fra 1999.
Til tross for at begge parter understreket at forhandlingene har foregått i gemyttlige toner og tonen mellom Bergesen jr. og Hågensen var bra på pressekonferansen, så er avstanden mellom partene stor. – Det hjelper ikke at det er hyggelige folk vi møter – det er de økonomiske realitetene som avgjør, sa Yngve Hågensen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?