80 000 LO-medlemmer i streik fra onsdag 3. mai

LOs medlemmer som omfattes av forhandlingene med NHO har stemt nei til meklingsforslaget forhandlet frem mellom LO og NHO, om morgenen lørdag 1. april. Det blir dermed storstreik fra og med onsdag 3. mai. 80 000 LO-medlemmer tas i første omgang ut i streik fra kl. 06.00 denne dagen.

LOs medlemmer som omfattes av forhandlingene med NHO har stemt nei til meklingsforslaget forhandlet frem mellom LO og NHO, om morgenen lørdag 1. april. Det blir dermed storstreik fra og med onsdag 3. mai. 80 000 LO-medlemmer tas i første omgang ut i streik fra kl. 06.00 denne dagen.

I uravstemningen over meklingsforslaget LO-NHO har 64,3 prosent stemt nei til forslaget. 33,9 prosent stemte ja. Resultatet ble meddelt Riksmeklingsmannen kl. 14.00 i dag.

Sekretariatet i LO har samtidig varslet streik for ca. 80 000 av LOs medlemmer i privat sektor og som har avtaleutløp 31.3, 1.4 og 30.4 Konflikten vil ikke omfatte lærlinger.

HK i streik

Handel og Kontors medlemmer som omfattes av NHO-oppgjøret, vil også bli omfattet av streiken. I forbindelse med meklingen ble det varslet at ca. 700 HK-medlemmer tas ut i streik, på de samme bedrifter som øvrige LO-forbund tar ut sine medlemmer i streik. Disse tas helt sikkert ut i streik. I tillegg utarbeider HK nye lister over ytterligere HK-medlemmer som tas ut i streik fra og med onsdag 3. mai. Listene vil bli offentliggjort på HKs hjemmeside når denne foreligger, trolig i løpet av fredag 28. april i løpet av kvelden. HK-medlemmer som tas ut i streik vil få varsel om dette fra sine respektive HK-regionskontor. Se Hvem, hva, hvor på våre hjemmesider for aktuelle kontaktpesoner, tlf, faks og e-mail.

Informasjon om streiken

Handel og Kontor vil løpende oppdatere våre hjemmesider: HK Internett: www.handelogkontor.no, samt HK Servicetelefon, Tlf: 815 48 055 og HK Tekst TV NRK1 s. 825. Følg også med på LOs hjemmeside: www.lo.no

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?