LO tilbakeviser feilinformasjon om tariffoppgjøret

LO tilbakeviser feilinformasjonen fra ulike miljøer og motstandere av meklingsresultatet mellom LO og NHO, som sår tvil om forhandlingsretten i 2002. Våren 2002 skal det føres reelle forhandlinger mellom LO-forbundene og NHO`s landsforeninger.

LO tilbakeviser feilinformasjonen fra ulike miljøer og motstandere av meklingsresultatet mellom LO og NHO, som sår tvil om forhandlingsretten i 2002. Våren 2002 skal det føres reelle forhandlinger mellom LO-forbundene og NHO`s landsforeninger.

LO slår helt klart fast at det våren 2002 skal føres forhandlinger mellom LO-forbundene og NHO`s landsforeninger. Forhandlingene skal omfatte så vel lønnsreguleringer som andre endringer i tariffavtalene som partene måtte bli enige om å gjennomføre. LO tilbakeviser dermed desinformasjonen fra ulike miljøer og motstandere av meklingsresultatet mellom LO og NHO, som sår tvil om forhandlingsretten i 2002. Avtaleperioden er utvidet fra to til tre år i forbindelse innføringen av LO-ferien. Motstanderne hevder at dette har gått på bekostning av forhandlingsmulighetene i tariffperioden, men faktum er at det både skal gjennomføres forbundsvise forhandlinger i tillegg til ordinære lokale forhandlinger..

Full forhandlingsrett

De nye tariffavtalene i LO-NHO-området gjelder for tre år fra deres respektive utløpsdatoer. Dette er ett år lenger enn vanlig, på grunn av LO-ferien. Det er imidlertid verdt å merke seg at LO og NHO ble enige om at det er full forhandlingsrett for det tredje avtaleåret. Disse forhandlingene skal være forbundsvise. Det vil si at våren 2002 skal det føres forhandlinger mellom LO-forbundene og NHO`s landsforeninger.

Forhandlinger om lønn

Disse forhandlingene skal omfatte så vel lønnsreguleringer som andre endringer i tariffavtalene som partene måtte bli enige om å gjennomføre. Sånn sett omfatter reguleringsbestemmelsen/ forhandlingstemaet for 3. avtaleår mer enn det som inntil nå har vært vanlig for mellomoppgjør i tariffperioden. Forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet, utsiktene for 3. avtaleår samt lønns- og prisutvikling for 2. avtaleår.

Konflikt og streik

Dersom partene ikke blir enige i forhandlingene våren 2002 kan tariffavtalen sies opp og det kan iverksettes konflikt og streik som virkemidler. Forskjellen fra ordinære forbundsvise forhandlinger er at resultatet av disse forhandlingene skal ikke ut til uravstemning. Det er forbundsstyret/ landsstyret/representantskapet i forbundene som skal ta stilling til resultatet. I tillegg skal det så vel som i 2001 som i 2002 føres lokale forhandlinger på den enkelte bedrift der tariffavtalene hjemler lokal forhandlingsrett.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?