Nye HK-avtaler med SamFo

Handel og Kontor og Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo) ble sent natt til lørdag 20. mai enige om ny tariffavtale for 11 000 HK-medlemmer samt ny lederoverenskomst for om lag 900 HK-medlemmer i ledende stillinger innen kooperativ handel.

Handel og Kontor og Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo) ble sent natt til lørdag 20. mai enige om ny tariffavtale for 11 000 HK-medlemmer samt ny lederoverenskomst for om lag 900 HK-medlemmer i ledende stillinger innen kooperativ handel.

Dette gjelder blant annet butikker som Prix, Mega, Obs og S-Marked. HK er meget godt fornøyd med de gode lønnstilleggene for begge grupper og at fire nye feriedager innføres innen 2002. SamFo har også forpliktet seg til å være med å finansiere etterutdanningsreformen.

Lønnstilleggene for år 2000 for butikkmedarbeidere, lageransatte og kontorpersonale blir minimum kr 3,50 i timen. Store grupper får hele kr. 5,50 og kr. 6,50 i timen. Neste år (2001) gis ytterligere et tillegg til samtlige på 3 kroner. Oppgjøret er i tråd med hva HK-medlemmene i privat varehandel får som følge av forhandlingene mellom LO og HSH.

Lønnstillegg til ledere

Ledere for enheter med netto omsetning inntil 50 millioner kroner årlig får økt basislønna til kr. 230 000,- i år og til 238 000,- i løpet av neste år. Dette tilsvarer en lønnsøkning på kr 12 000,- i år og ytterligere økning på kr 8 000,- neste år. Omsetningstillegget for disse øker også.

Avtalen gjelder for to år og alle tillegg gis henholdsvis fra 1. april i 2000 og 2001.

Også bedre arbeidsvilkår

Handel og Kontor har også fått gjennomslag for mange forbedringer i de nye avtalene, blant annet utvidede velferdspermisjoner for medisinsk oppfølging, ulike gunstige velferdsordninger knyttet til småbarnsforeldre og ordninger som gir ekstra lønnstillegg til ansatte med fagopplæring og annen relevant utdanning.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?