Over 10 kroner timen til meieriansatte

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) vedrørende revidering av Landsoverenskomsten for Meieriindustrien ble sluttført sent 23. mai. Det innebærer en lønnsøkning på over 10 kroner i timen for de vel 340 ansatte innen salg, resepsjon, ordremottak og lønningskontor på Tine Meierier i løpet av tariffperioden. Avtalen gjelder for to år.

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) vedrørende revidering av Landsoverenskomsten for Meieriindustrien ble sluttført sent 23. mai. Det innebærer en lønnsøkning på over 10 kroner i timen for de vel 340 ansatte innen salg, resepsjon, ordremottak og lønningskontor på Tine Meierier i løpet av tariffperioden. Avtalen gjelder for to år.

Lønnsøkning 2000:

Kr 5,- pr time til alle gis fra 1. juni i år

Kr 1,- pr time til alle gis fra 1. oktober i år

Lønnsøkning 2001:

Kr 4,- pr time til alle gis fra 1. juni neste år

Kr. 0,75 pr time til alle gis fra 1. oktober neste år

LO-ferien HK fikk også gjennomslag for fire ekstra feriedager slik at den 5. ferieuka innføres med 2 dager i 2001 resten i 2002 med full lønnskompensasjon, som en tariffavtalt rettighet. (6 uker for arbeidstakere over 60 år). HK og LA er enige om å etablere en utdanningsreform etter samme mønster som partene ble enige om i LO/NHO-oppgjøret, LO/HSH-oppgjøret og LO/SamFo-oppgjøret. Meieristreiken ga uttelling

Handel og Kontor tok i juni i fjor ut 250 av disse medlemmene på til sammen 50 meieribedrifter ut i den meget omtalte meieristreik i fjor. Årsaken var at Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) ikke var villig til å gi det samme tillegget som andre grupper innen meieriselskapene fikk. Ifølge Handel og Kontor viser også årets oppgjør at den tre dagers lange streiken var meget vellykket. Den bidro til å gi også denne yrkesgruppen økt tyngde og respekt innad i meieriene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?