Streiken avblåst – HK fornøyd

LO og NHO ble kl. 0330 natt til tirsdag 9. mai enige om et nytt og enstemmig anbefalt meklingsresultat. Dermed er streiken avblåst. LO-forbundet Handel og Kontor, som er LOs tredje største forbund, er meget tilfreds med raskere innføring av ferien, kronetillegget og likelønns- og lavlønnsprofilen. Profilen i årets NHO-oppgjør viser at fagbevegelsen tar med seg arven fra to århundre tilbake også inn i det 21-århundret.

LO og NHO ble kl. 0330 natt til tirsdag 9. mai enige om et nytt og enstemmig anbefalt meklingsresultat. Dermed er streiken avblåst. LO-forbundet Handel og Kontor, som er LOs tredje største forbund, er meget tilfreds med raskere innføring av ferien, kronetillegget og likelønns- og lavlønnsprofilen. Profilen i årets NHO-oppgjør viser at fagbevegelsen tar med seg arven fra to århundre tilbake også inn i det 21-århundret.

Medlemmer som har vært i streik, og som var forberedt på å gå ut i streik fra tirsdag 9. mai, skal så raskt som mulig tilbake på jobb.

– At NHO også viser en helt annen ansvarlighet i forhold til finansiering av en utdanningsreform for arbeidslivet er en positiv overraskelse. Det er en viktig reform, for den enkelte arbeidstaker og nasjonen for å sikre verdiskapningen i det nye kunnskapssamfunnet. Samtidig vil en toårig avtaleperiode gi oss større frihet til å sikre medlemmene sin andel av verdiskapningen i landet i årene framover, sier HK-leder Sture Arntzen i en kommentar.

Folk vil ha mindre forskjeller

– LO har lang tradisjon for å arbeide for mer likelønn og mindre skiller mellom mann og kvinne i arbeidslivet. Derfor er vi meget godt fornøyd med det nye meklingsforslaget. Videre har denne streiken vist at LOs medlemmer og folk flest ønsker mindre forskjeller i Norge anno 2000. Folk er lei grådige ledere som grafser til seg av samfunnskaka. Således er parallellene til inngangen til det forrige århundret slående, mener HK-leder Sture Arntzen.

– I tillegg har vi vist opinionen og en hel verden at vi er en mangfoldig, demokratisk og slagkraftig fagbevegelse, sier Arntzen.

Stem ja

Medlemmene i Handel og Kontor ønsket først og fremst en raskere innføring av ferien og høyere kronetillegg. I tillegg er LOs øvrige krav innfridd. HK anbefaler derfor sine medlemmer å stemme ja til meklingsresultat.

Dette får LO-medlemmene i NHO-området:5. ferieuken

Innføres raskere med 2 dager i 2001 og to dager i 2002.

Kronetillegg:År 2000: A. Til alle: Generelt tillegg på kr. 1,50 B. Avtaleområder med lønnsnivå lavere enn 87 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn gis et lavlønn/likelønnstillegg på 2 kroner ekstra (totalt kr. 3,50 i år). Dette gjelder overenskomstområder med gjennomsnittlig lønn under 211.000 kroner i året. For Handel og Kontor sin del gjelder dette medlemmer som omfattes av Bensinoverenskomsten og Butikkoverenskomsten.

Avtaleområde med lønnsnivå mellom 87,1 prosent og 92 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn gis et lavlønn/likelønnstillegg på ytterligere kr 1,50 ekstra (totalt 3 kroner i år). Dette gjelder overenskomstområder med gjennomsnittlig lønn over 211 000, men under 223 000 kroner i året.

År 2001 A. Til alle: Generelt tillegg på kr. 1,-B. Det samme lavlønn/likelønnstillegg som i år 2000Toårig avtaleperiode

Avtalen gjelder for to år. LO har som en del av årets oppgjør sluttført forhandlingene med NHO for annet avtaleår.

Etter og videreutdanningsreform:

LO har fått gjennomslag for at arbeidsgiverne skal delta i finansiering av Etter- og videreutdanningsreformen, under forutsetning av at reformen skal gjelde for hele arbeidslivet i privat og offentlig sektor. Regjeringen bekrefter at den vil utarbeide mandat og framdriftsplan for utredningsarbeid i nært samarbeid med partene og fremme nødvendige forslag ovenfor Stortinget, som sikrer dette.

Forbundsvise tilpasninger

LO har også fått gjennomslag for at de forbundsvise tilpasningene som allerede er gjennomført i slutten av mars, videreføres. Dette innebærer ytterligere et ekstra tillegg på 20 øre til HK-medlemmer der dette er gitt som et generelt tillegg. Disse tyve ørene kommer på toppen av de sentrale tilleggene fremforhandlet av LO og NHO natt til tirsdag 9. mai.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?