Rungende ja til ny meierioverensomst

99, 53 prosent av medlemmene omfattet av meierioverenskomsten mellom Handel og Kontor og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) sa JA til den reviderte overenskomsten. Hele 84,65 prosent av medlemmene deltok i uravstemningen, med frist innen 20. juni.

99, 53 prosent av medlemmene omfattet av meierioverenskomsten mellom Handel og Kontor og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) sa JA til den reviderte overenskomsten. Hele 84,65 prosent av medlemmene deltok i uravstemningen, med frist innen 20. juni.

Landsoverenskomsten for Meieriindustrien ble sluttført 23. mai og gir medlemmene kr 10,75 ekstra i timen over en toårs periode. I tillegg er medlemmene sikret fire ekstra feriedager, som innføres med to dager i 2001 og to dager i 2002. Et annet viktig krav HK fikk gjennomslag for var at arbeidsgiverne forplikter seg til å være med å finansiere en etter- og videreutdanningsreform.

Avstemningsresultatet

Landsoverenskomsten for Meieriene HK/LA

Antall stemmeberettigede: 254

Antall avgitte stemmer: 215 (84,65 %)

Antall JA: 214 (99,53 %)

Antall NEI: 1 ( 0,45 %)

Antall blanke/forkastede: 0

Handel og Kontor er meget godt fornøyd med oppslutningen og resultatet av uravstemningen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?