NKL mekling 21. og 22. august

I dag kl. 13.00. startet meklingen mellom HK og Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo) om overenskomsten for Norges Kooperative Landsforening (NKL) og datterselskaper. Meklingsfristen er satt til tirsdag 22. august kl.24.00. Dersom partene ikke kommer til enighet blir det konflikt fra og med arbeidsstart 23. august. Medlemmer i NKLs datterselskaper vil ikke tas ut i en eventuell konflikt. Hele NKL området tas derimot ut, men skal møte til vanlig tid utenfor arbeidsplassen.

I dag kl. 13.00. startet meklingen mellom HK og Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo) om overenskomsten for Norges Kooperative Landsforening (NKL) og datterselskaper. Meklingsfristen er satt til tirsdag 22. august kl.24.00. Dersom partene ikke kommer til enighet blir det konflikt fra og med arbeidsstart 23. august. Medlemmer i NKLs datterselskaper vil ikke tas ut i en eventuell konflikt. Hele NKL området tas derimot ut, men skal møte til vanlig tid utenfor arbeidsplassen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?