For høyt avgiftsnivå på flyreiser

Landsmøtet i Handel og Kontor ser med bekymring på at våre medlemmer innenfor luftfart og reiseliv ser sine arbeidsplasser truet av de høyeste luftfartsavgiftene i Europa.

Norske flyselskap betaler i dag 34 % av sine inntekter direkte til den norske stat i form av avgifter. Da stortinget vedtok deregulering av lufttrafikken i 94, fastslo de samtidig at det skulle være like konkurransevilkår for flyselskapene. I dag favoriseres selskaper som i hovedsak opererer utenfor Norge.

Dagens avgiftsnivå truer ikke bare arbeidsplassene innen luftfart, men også næringslivet i distriktene generelt, og reiselivsnæringen spesielt.

Landsmøte vil på det sterkeste advare mot innføring av moms på reiser og tjenester.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?