HK fokus på e-handel

Bare de siste få årene har ny teknologi på mange områder stilt oss overfor en ny virkelighet. Kommunikasjon, handel og forretningstransaksjoner har fått nye arenaer. Vi snakker om den nye e-økonomien som skyller innover landet og hver enkelt av oss. Begrepet e-handel er i ferd med å få solid fotfeste i det norske språk og i næringslivets og organisasjonslivets måte å tenke og handle på. HK fokuserer på e-handel gjennom et banebrytende forskningsprosjekt, e-seminar og e-kurs.

Ingen i dag har den virkelige oversikten over hvor omfattende de samfunnsmessige konsekvensene av e-handel vil bli. Dette er grunnen til at Handel og Kontor i Norge har stilt seg i spissen for et forskningsprosjekt som vil studere de konsekvensene de nye handels- og forretningsformene vil får for arbeidsplasser og jobben for dagens arbeidstakere. Både innen den tradisjonelle industrien og handel generelt. Les mer om forskningsprosjektet her: http://www.artemisia.no/e-hk/

e-seminar

For å sette økt fokus på konsekvensene ny teknologi vil få for våre medlemmer og arbeidstakere generelt, inviterer Handel og Kontor til en spennende og innholdsrik konferanse om temaet:

Handel og Kontor har tatt initiativ til konferansen, som arrangeres i samarbeid med Oslo kommunes 1000-års arrangører. Utgangspunktet er at jubilanten i løpet av uke 38 utfordrer byens organisasjoner å se nærmere på makten og mulighetene i samfunnet vårt.

Vi vil ha spennende innledere fra politiske myndigheter, fagbevegelsen og virksomheter som selv omfattes av omstruktureringer. Innlederne og debattene holdes i tømmene av Trond Øgrim.

Sted: Folkets HusDato: 19.september 2000, klokken 10.00Kurs for tillitsvalgte om e-handel

Sørmarka 13.-15. oktober

Målet med kurset er å gjøre et utvalg tillitsvalgte så kjent med mulighetene, utfordringene og konsekvenser knyttet til elektronisk handel og tilsvarende at de kan fungere som grasroteksperter rundt i sine klubber og distrikter. For å oppnå dette er det viktig å gjøre denne gruppa tillitsvalgte så trygge på bruken av internett som hjelpemiddel at de også selv kan bruke det aktivt i løpet av kurset. Et annet delmål er å bruke kurset til å utvikle faglig politikk og se på de lokale mulighetene for at klubber og tillitsvalgte kan komme på offensiven på dette området. Kurset skal også se på mulige krav til myndighetene og til arbeidsgiverne.

KursledelsePål Steigan fra Artemisia AS foreleser og leder den faglige delen av kurset. Pedagogisk og organisatorisk ledes kurset av Anne Cathrine Devik for Handel og Kontor. Det er et ønske at også noen fra forbundets e-handelsgruppe deltar under hele kurset. Varighet og praktiske ting

Kurset varer fra fredag morgen 13. oktober til lunsj søndag 15. oktober. Det skal være 16 PCer med nettilknytning til bruk for kursdeltakerne under hele kurset. I plenumsrommet skal det brukes en PC med videokanon og nettilknytning for klasseromundervisning.

ProgramFredag 13. oktober

1. Kurset starter med en kort gjennomgang av de delene av avtaleverket som har med teknologisk omstilling å gjøre, slik at man har dette som an bakgrunn i det videre arbeidet.

2. Et grunnkurs i internett gjennomført slik:

– Klasseromundervisning om begreper, muligheter, søkestrategier osv.

– Gruppeoppgave der deltakerne prøver ut det de har lært for å finne fram til informasjon på nettet.

– Plenumssamling der deltakerne rapporterer om hvordan de har jobbet og hva de har funnet ut ved bruk av nettet. Erfaringene og metodene diskuteres og kommenteres i plenum.

3. Kurset fortsetter med en introduksjon til e-handel, e-forretning, m-handel og alle de mulige bruksområdene av denne teknologien som er viktige for fagbevegelsen i dette perspektivet.

– Klasseromundervisning med forklaring av begreper, men først og fremst med forklaring av muligheter, perspektiver, mulige konsekvenser osv.

– Gruppeoppgave der deltakerne igjen bruker nettet til å finne fram i jungelen av e-handelsløsninger for å se om de kan finne fram til ulike typer tjenester. Gruppene diskuterer også om de kan se for seg muligheter de ikke finne på nettet ennå. De begynner også å tenke på og diskutere hva slags konsekvenser dette vil kunne få for fagbevegelsen og arbeidsplassene.

– Plenumssamling med oppsummering av gruppenes funn så langt. Her er det også rom for å legge fram hva slags følelser disse perspektivene vekker hos den enkelte.

Lørdag 14. oktober

Målet med dagen er å begynne å kartlegge muligheter og trusler, utfordringer, uklarheter og begynne å nærme seg et grunnlag for å kunne stille krav, formulere oppgaver og formulere faglig politikk og retningslinjer.

– Starter med kort gruppesamling som oppsummerer fredagen og stiller oppgaver til gruppediskusjon og gruppeoppgaver.

– Gruppeoppgaver: Hvor er fagbevegelsen i dette nye arbeidslivet? Hvor er HK? Hvor er klubben? Hvor er kollegene? Hvor er jeg?

– Plenumssamling som sammenfatter hva gruppene er kommet fram til, stiller opp eventuelle motsetninger, avdekker evt. uklarheter og stiller nye oppgaver.

– Fortsatt gruppearbeid for dem som måtte ønske det.

Søndag 15. oktober

Målet med dagen er å trekke sammen resultatene fra kurset for at de skal munne ut i skisser til faglige krav og tiltak.

– Kort innledning i plenum som trekker opp de utfordringene fagbevegelsen må finne svar på og som sammenfatter det som har kommet fram så langt under kurset.

– Gruppeoppgave: Hva kan vi påvirke? Hvor kan vi påvirke? Hva ønsker vi?

– Plenumssamling med oppsummering.

Gjennom dette kurset skal deltakerne:

kunne forstå betydningen av en del sentrale begrep innen elektronisk handel, kjenne til internetthandelens nye vilkår og de nye utfordringer næringslivet, samfunnet og fagbevegelsen står overfor med hensyn til elektroniske forretningstransaksjoner og nettbasert forretningsutvikling.

lære å definere arbeidstakernes behov, rettigheter og krav i forhold til elektronisk handel.

kunne forstå og gjøre rede for Internett og World Wide Web som medium for forretningsvirksomhet og de nye typene produkter, tjenester, virksomheter, markedsplasser og betalingsmiddel som vokser fram i dette mediet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?