Ny organisasjonsform vedtatt

Sent natt til onsdag ble innstillingen til ny organisasjonsform vedtatt. Vedtaket betyr at det etableres egne bransjegrupper for å fornye og vitalisere forbundets arbeid.

I innledningen til debatten uttalte forbundsleder Sture Arntzen blant annet at dette er en viktig reform. –Å gå inn for den nye organisasjonsformen betyr at vi lettere vil kunne rekruttere og aktivisere nye medlemmer, sa han. Disse medlemmene vil igjen ha muligheten til å jobbe mer direkte på spørsmål knyttet til sin egen arbeidsplass.

Faglig forum
I praksis betyr vedtaket at det etableres et faglig forum hvor de nye bransjerådene er representert. Faglig forum vil behandle aktuelle samfunnspolitiske spørsmål og saker. Bransjerådene som er representert her vil i arbeidet sitt igjen være mer rettet inn mot den enkelte arbeidsplass og dermed uttrykke spekteret av forskjellige yrker i forbundet.

Målet er at ordningen hvor bransjene får større innflytelse kan bidra til å gjøre forbundet mer attraktivt for nye medlemmer. –Vi håper det vil bidra til å bedre identiteten, uttalte Arntzen.

Større vekst utenfor LO

–Vi har sett at veksten av organiserte arbeidstakere er større utenfor enn innenfor LO. Ofte er dette fordi de disse forbundene er mer profesjonsrettet enn hva LO tradisjonelt har vært, sier Sture Arntzen.

Økonomisk skal kostnadene knyttet til forbundets arbeid være som nå.

Ungdomssekretær
Ungdomsrevolten fikk også sitt utløp i de sene kveldstimer og dermed ble to viktige vedtak fattet. I vedtektene ble de bestemt at ungdomsrådet selv utarbeider sine egne retningslinjer som kun oversendes forbundsstyret for godkjenning.

Det ble i tillegg bestemt at det skal opprettes en egen ungdomssekretærstilling. Landsmøtet vedtok at forbundsstyret forplikter seg til å etablere en egen ungdomssekretærstilling innen 2001.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?