Programmet

Landsmøtet i Handel og Kontor går fra lørdag 23. september onsdag 27. september. I tillegg til de vanlige sakene som programbehandling, valg, regnskap og uttalelser vil statsminister Jens Stoltenberg, LO leder Yngve Hågensen og Reiulf Steen besøke landsmøtet. Se hele programmet her.

Lørdag 23. september
kl. 15.00 Landsmøtets åpning
kl. 16.20 Forbundslederens åpningstale og landsmøtets konstituering
kl. 17.15 Møteslutt
 
Søndag 24. September
kl. 10.00 Beretningene og regnskapene for årene 1996, 1997, 1998 og 1999
  Innledninger ved hovedkasserer Tore Kjeserud
kl. 14.30 Organisasjonsutvalgets innstilling
  Innledning ved forbundsleder Sture Arntzen
  Ettermiddag: Forbundets vedtekter og normalvedtektene for avdelingene
  Innledning v/hovedkasserer Tore Kjeserud
  Forslag som ikke berører vedtektene eller faglige og politiske mål
 
Mandag 25. September
kl. 09.00 "Internasjonal solidaritet Globalisering i solidaritetsperspektiv"
  Innledning v/generalsekretær Philip Jennings, Union Network International (UNI)
  Faglige og politiske mål. Innledning ved 2. nestleder Stein Kristiansen
kl. 14.30 Valg
   
Tirsdag 26. September
kl. 09.00 "Tariffpolitikk inn i et nytt millenium", Innledning ved LO-leder Yngve Hågensen
Ca. kl. 10.00 "Velferdssamfunnet inn i et nytt millenium". Innledning ved seniorkonsulent Reiulf Steen, FAFO
Ca. kl. 11.00 Kaffe
Ca. kl. 11.30 Debatt
Ca. kl. 13.00 Lunsj
kl. 14.30 "Den politiske situasjonen" v/statsminister Jens Stoltenberg
  Oppsummering
   
Onsdag 27. September
kl. 09.00 Redaksjonskomitéenes innstillinger
  Uttalelser
kl. 13.00 Landsmøtet slutt
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?